Услови за користење

Овие RedFoxLotto Услови за користење (оттука понатаму референцирани како Услови за користење) се однесуваат на redfoxlotto.com веб-сајтот (оттука понатаму референциран како Веб-сајт) управуван и одржуван од White Lotto B.V., Fransche Bloemweg 4, Willemstad, Curacao. Компанија лиценцирана и регулирана со законот на Курасао според главниот носител на лиценца Curacao eGaming со број на лиценца 8048/JAZ. White Lto Limited (CY) (регионален број HE 413497) со регистрирана канцеларија лоцирана на Voukourestiou, 25 Neptun House, 1-ви кат, Стан/Канцеларија 11, Zakaki, 3045, Лимасол, Кипар, дејствува како агент во име на лице со лиценца White Lotto B.V. (оттука понатаму референцирана како Компанија).

Со прикажување, прегледување или користење на веб-сајтот на кој било начин, ќе бидете предмет на следните Услови за користење, како и на нашата Политика за приватност. Доколку не се согласувате со тоа, Ве молиме да престанете да го користите нашиот веб-сајт.

Ако имате забелешки или прашања во врска со овие Услови за користење, Ве молиме да контактирате со нас преку едно од достапните средства за контакт (е-мејл, телефон, формулар за контакт).

1. Други дефиниции

 • Лотарија – игра со броеви во која се одвива извлекување.
 • Извлекување – извлекување на одредено количество броеви од наведените опсези на стандардни броеви или стандардни и бонусни броеви во рамките на одредена лотарија. Извлекувањата се одржуваат циклично на денови и часови претходно утврдени од операторот на одредена лотарија.
 • Оператор – лицето кое го организира извлекувањето во одредена лотарија.
 • Тикет – електронски тикет за извлекувањето што ќе го одберете од одредена лотарија кој содржи еден или повеќе редови.
 • Ред – единствен сет на броеви што сте ги избрале за одредено извлекување на лотарија. Во зависност од лотаријата, може да содржи различен износ и/или друг фонд (од различен опсег) за стандардни и бонус броеви (ако тие постојат).
 • Добивки – позитивен исход за одреден тикет, што значи исход во кој поклопување кое е потребно за добивка се случи помеѓу износот определен од одредена лотарија на броеви избрани од вас и извлечени во извлекувањето (за кое односниот тикет бил купен) од броевите од базата на стандардни и бонус броеви (ако тие постојат) за еден или повеќе редови вклучени во одреден тикет. Сите дополнителни добивки за одреден тикет не се сметаат за добивки и се сопственост на компанијата.
 • Депозит – средствата депонирани на Вашата сметка за подоцна да се користат за купување на тикети.
 • Сметка – Вашата корисничка сметка, која ги има Вашите средства, купените тикети со Вашите податоци што и се доверени.

2. Ограничувања на користење

Веб-сајтот е насочен кон било кое физичко лице кое може законски да ја користи според законите на кои тоа подлежи. Ве молиме да не го користите веб-сајтот ако не ги исполнувате тие критериуми, бидејќи тоа би можело да резултира во суспендирање на Вашата сметка и нејзините податоци засекогаш да бидат избришани во согласност со нашата политика за приватност и ставот 4.7 од овие Услови за користење. Со користење на веб-сајтот и нејзините услуги потврдувате дека не го кршите законот на кој сте подлежни како резултат на користењето на истиот, и дека сте ментално здрави и преземате целосна одговорност за Вашите постапки. Вие исто така преземате одговорност за да бидете сигурни дека можете да учествувате или да ги собирате добивките од извлекувањата во кои учествувате преку веб-сајтот. Изјавувате дека компанијата не презема одговорност за потврдување на горенаведените факти и поради тоа вие се откажувате да поднесувате било какви барања против нас по таа основа. Изјавувате дека го разбирате и прифаќате фактот дека ние не сме во можност да ви обезбедиме какви било информации, совети или гаранции околу правните работи.

3. Услуги

 1. Веб-сајтот обезбедува услуги за купување, обработка и чување на тикети за извлекувањата што ги избирате и ставате депозити кои подоцна ќе се користат за купување тикети.
 2. Тикетите што ги купувате се обработуваат од нас и се испраќаат до субјекти од трета страна со цел физички да ги купат на официјални места на одредена лотарија или да бидат обработени од алтернативна услуга (во зависност од одредена лотарија или износот на моменталните главни добивки, или според одлуката на компанијата) која ви гарантира надоместоци еднакви на оние од тикетите што се физички купени.
 3. Поради природата на услугата и фактот дека таа е веднаш обработена, не е можно да се откаже купувањето на тикети. Поради тоа, сите дозволи за купување тикети се конечни и не подлежат на откажување или враќање на средствата.
 4. Износот на добивката секогаш е во согласност со оној кој официјално е обезбеден од операторот на лотарија (по одбивање на потенцијалните надоместоци) и се претвора во валута на Вашата сметка според тековниот курс, без оглед на ставовите 3.5, 3.6 и 3.7. Даноците, царините и другите плаќања може да се покриваат од добивката и од Операторот и од Друштвото.
  И покрај погоре наведеното, вие сте должни да ги покриете сите даноци, царински давачки и други плаќања поврзани со собирањето на добивките.
 5. Добивката до 2500 УСД (пресметана по тековниот девизен курс) автоматски се депонира на Вашата сметка. Добивките над 2500 американски долари се разгледуваат поединечно и може да се депонираат на Вашата сметка рачно или тие може да бараат Ваше лично појавување за да се соберат добивките. Вие ќе бидете известени за сите процедури. Вие исто така се согласувате да преземете било какви дејства и да поднесете документи или да потпишете договор, доколку се бара тоа за да се соберат добивките.
 6. Добивките од бесплатниот тип на тикет од Брз-избор биле доделени на Вашата сметка врз основа на информациите доставени до нас од операторот, поради што тие може да се појават на Вашата сметка со задоцнување.
 7. Со ова потврдувате дека Вашите податоци (вклучувајќи ги и личните податоци) може да бидат доставени до операторот и другите субјекти од трета страна, доколку е потребно за да се соберат добивките.
 8. Компанијата не нуди свои сопствени игри, лотариите се организирани и управувани од оператори на трети страни. Друштвото не е директно поврзано со ниту еден од операторите. Сите упатувања на операторите достапни на веб-сајтот служат само за информативни цели и не ги рекламираат услугите на одреден оператор, и тие не претставуваат никаква поврзаност со некоја од нив.
 9. Со користење на услугите кои се достапни на веб-сајтот, изјавувате дека сите средства што ги користите за купување тикети или правите депозит се во ваша сопственост и не доаѓаат од кражба или не се ограничени или пријавени до надлежните органи како изгубени.
 10. Цената на тикет содржи надомест за услуги достапни на Веб-сајтот. Со користење на веб-сајтот, се откажувате од правото да дискутирате, да аргументирате или да поднесете барања во врска со горенаведената цена и признавате дека знаете дека таа може да се разликува од официјалната цена поставена од операторот.
 11. Сите одобренија за откуп на тикети за одредено извлекување треба да бидат поставени пред датумот на извлекувањето и времето определено во табела 1.1. Крајниот рок за ставање на продажба на тикети е различен во однос на одредена лотарија. Го задржуваме правото да ги смениме часовите вклучени во табела 1.1 во случај операторот да го одложи датумот на извлекување што е надвор од наша контрола. Откупот на тикети помеѓу времето наведено во табела 1.1 и часот за извлекување може да се случи само за следното извлекување на одредена лотарија, за што ќе бидете експлицитно известени за време на процесот на купување. Датумот на откупот на тикетот се смета за датум на примање на потврда од платежниот портал што го користевте за плаќање за тикет. Во случај да ни биде доставена потврдата по датумот на извлекување и часот наведен во табела 1.1, го задржуваме правото автоматски да го преместиме тикетот до следната лотарија, за која е купен тикетот.
  Табела 1.1. Часови за затворање на лотаријата.
  Лотарија Часови на затворање Временска зона
  Eurojackpot 18:30 Европа/Хелсинки
  EuroMillions 19:00 Европа/Париз
  Mega Millions 21:45 Америка/Њујорк
  Polish Lotto 20:40 Европа/Варшава
  Powerball 21:00 Америка/Њујорк
  SuperEnalotto 18:30 Европа/Рим
  UK Lottery 18:30 Европа/Лондон
 12. Во случај на ретки и ненамерни грешки во софтверот на веб-сајтот или други дефекти кои резултираат со неважност на купувањето на тикет според Вашето барање, компанијата ќе го надомести неисполнетото купување во форма на тикет за друго извлекување на истата или друга лотарија или ги враќаат трошоците за купување на тикети во форма на дополнителни средства во вид на депозит. Обврската на компанијата е ограничена само на износот на Вашите трошоци за купување на тикети.
 13. Во рамките на една нарачка не може да купите повеќе од 20 тикети, додека вкупниот износ на нарачката не може да надмине 1000 €. Во рамките на еден тикет може да купите максимум до 25 редови.
 14. Учеството во извлекување (со купување на тикет) е предмет на овие Услови за користење, како и законите, условите и правилата за организација на лотаријата од страна на операторот на истата.
 15. Во случај на било какви грешки кои ќе резултираат со неоправдано доделување на добивки за вас или зголемување на Вашите постоечки добивки, нема да имате право на нив. Вие веднаш ќе ја известите компанијата за таквата појава и ќе и ги вратите погрешно пресметаните добивки (од Вашата сметка) на компанијата (според нивната команда) или компанијата може сама по себе да го повлече износот што е еднаков на тие добивки од Вашата сметка.

4. Менаџирање на сметката

 1. За да може да ги користите услугите што ги нуди веб-сајтот, мора да креирате сметка со успешно поминување на процесот на регистрација.
 2. Со цел успешно да го поминете процесот на регистрација потребно е да имате е-мејл сметка. Со цел целосно да ја активираме сметката, мора да кликнете на линкот за активирање што го испраќаме на е-мејл адресата што ја давате за време на процесот на регистрација. Може да ја користите сметката без целосно активирање, иако некои од функциите на веб-сајтот можеби нема да ви бидат достапни.
 3. Со креирање на сметка Вие изјавувате дека деталните информации што ги давате за време на процесот на регистрација и ажурирање се вистинити и точни, и во случај на какви било измени, ќе ги ажурирате правилно. Исто така изјавувате и дека нема да ја направите Вашата сметка достапна за физички лица и субјекти од трета страна, под закана за суспензија или бришење на сметката.
 4. Изјавувате дека ќе го користите веб-сајтот и неговите услуги со добри намери кон компанијата и другите корисници на веб-сајтот.
 5. Може да имате само една сметка на веб-сајтот. Исто така изјавувате дека немате активна сметка пред да биде суспендирана или избришана. Во случај да не ги исполнувате овие барања, компанијата го задржува правото да ги суспендира или избрише сите сметки што ги поседувате.
 6. Компанијата го задржува правото да бара дополнителни информации и документи со кои го потврдуваат вашиот идентитет во секое време. Вашата сметка може да биде суспендирана додека наведените барања не се исполнети.
 7. Компанијата го задржува правото веднаш да ја суспендира сметката или да го блокира пристапот до веб-сајтот без да даде причина.
 8. Ние ќе ве известиме за суспендирање на вашата сметка во е-мејл испратена на адресата наведена во профилот на сметката.
 9. Имате право да поднесете жалба на суспензијата на Вашата сметка во рок од 14 календарски дена со одговарање на нашето известување на е-мејл за суспензија на сметката.
 10. Компанијата го задржува правото да ја избрише суспендираната сметка ако не ги почитувате барањата за деблокирање што ги испративме во рок од 30 календарски дена од нејзино суспендирање или ако не примиме Ваша жалба.
 11. Ние одговориме на жалби во рок од 30 календарски дена. Во случај на негативен одговор на жалбата, Вашата сметка може да се избрише по 30 календарски дена од разгледувањето на жалбата. Во случај на позитивен одговор на жалбата, Вашата сметка ќе биде деблокирана во рок од 48 часа.
 12. Во случај на трајно суспендирање (трае подолго од 60 календарски дена) или бришење на сметка, депозитот ќе се врати преку средната вредност договорена од вас и компанијата, до износот на средствата законски префрлени на сметката без да се наштети според став 5.2.
 13. Компанијата го задржува правото да не ги исплати добивките доделени на суспендирана или избришана сметка ако биле купени тикети што содржат добивки против постојниот закон или овие Услови за користење. Споменатите добивки ќе ги заплени компанијата. Одлуката за одземање на добивката од страна на компанијата е конечна и против неа нема жалба.
 14. Изјавувате дека целосно ќе соработувате со компанијата и ќе ја обезбедите потребната документација целосно и со добри намери, особено за да ја потврдите сметката и да ги соберете добивките.
 15. Изјавувате дека сте одговорни за сметководство и плаќање на даноци и сите други плаќања утврдени од страна на владата или другите законодавни тела на Вашата земја, или местото на престој, чие плаќање станува неопходно поради користење на веб-сајтот (вклучително, но не ограничувајќи се на, такси за добивки). Сепак, Вие признавате и прифаќате дека компанијата може да повлече средства од депозитот и да ги плати сите потребни трошоци, плаќања и даноци кои се потребни според закон и кои се однесуваат на Вашата сметка, како и да ги покрие екстра плаќањата и трошоците поврзани со купување на тикети и повлекување на средства од депозитот.
 16. Компанијата не презема одговорност за какви било загуби или дејствија кои произлегуваат од неовластен пристап до Вашата сметка со користење на пристапните податоци на Вашата сметка (е-мејл и лозинка). Исто така, вие сте обврзани да ја известите компанијата за какви било сомневања за неовластен пристап до Вашата сметка.
 17. Изјавувате дека нема да извршите никакви повратни операции или да ги откажете сите плаќања извршени од вас во врска со услугите и ќе и надоместите на компанијата за какви било загуби, трошоци или штети предизвикани од преземањето такви дејства и во секој таков случај ќе ги платите сите обврски кон компанијата.
 18. Изјавувате дека нема да ја користите сметката или да ја ставите на располагање на трети страни за нелегални цели наменети за измама, перење пари или какви било други спорни дејствија и нема да правите обиди, лично или преку трети лица, да ја прекршите безбедноста, да го копирате, да го добиете изворниот код, да ги измените или извршите сите активности кои можат да предизвикаат штета на веб-сајтот или компанијата, вклучувајќи ја и инфраструктурата и вработените.
 19. Во случај на кршење на горенаведената декларација, компанијата е овластена да ги открие сите информации и податоци поврзани со сметката на соодветните органи, да ја суспендира или избрише сметката, како и да ги конфискува сите средства на сметката, вклучувајќи го и депозитот и добивките, со оглед на тоа што тоа не ја исклучува компанијата од преземање други дејства кои не се наведени во овие Услови за користење.
 20. Вие ја овластувате компанијата да ги направи Вашите податоци достапни и да ги извести надлежните органи, давателите на интернет услуги, банките, компаниите за платежни картички, давателите на услуги за електронско плаќање или други финансиски институции, за какви било сомнителни, незаконски, измамни или несоодветни дејствија што сте ги презеле вие со употреба на сметката и целосно ќе соработувате со компанијата со цел да ги испитате и да ги откриете таквите акции.
 21. Вие ќе и надоместите на компанијата и ќе ги подмирите сите побарувања против компанијата во однос на сите барања, покани, обврски, штети, загуби, трошоци и давачки, вклучувајќи ги и правните трошоци, кои ќе произлезат доколку ги прекршите овие Услови за користење на кој било начин или било кои други обврски што произлегуваат од користење на сметката.
 22. Со ова се согласувате дека White Lto Limited (CY) (регионален број HE 413497) со регистрирана канцеларија лоцирана на Voukourestiou, 25 Neptun House, 1-ви кат, Стан/Канцеларија 11, Zakaki, 3045, Лимасол, Кипар, е одговорна за кредитна картичка и обработка на плаќање. За да ги користите Услугите и да поставите запис за игра, ќе треба да ѝ дадете на компанијата детали за средствата за плаќање и/или да префрлите средства на вашата корисничка сметка („Кредити за играње“) со кој било од методите наведени од компанијата. Ако префрлите средства на вашата корисничка сметка, таквите средства ќе бидат депонирани на вашата корисничка сметка по вистинскиот прием на средства од страна на компанијата. Може да се применат минимални и максимални ограничувања во однос на трансферот на средства во и надвор од вашата корисничка сметка, во зависност од вашата историја со компанијата, начинот на депонирање, потврдата за лична карта и други фактори што ги одредува исклучиво Компанијата. Компанијата ќе ја задолжи вашата корисничка сметка и/или вашето платежно средство во моментот кога ќе поставите барање да поставите запис за игра преку веб-страницата.

5. Повлекувања

 1. Вие можете да испратите барање за повлекување преку вашата Сметка.
 2. Средствата за депозити кои доаѓаат од вашите плаќања платени преку избран метод на плаќање може да се повлечат само преку истиот начин на плаќање, без тоа да е во спротивност со ставовите 5.4 и 5.5.
 3. Средствата за депозити кои доаѓаат од добивките може да се повлечат со кој било метод што ќе го изберете, без да е во спротивност со ставовите 5.4 и 5.5.
 4. Отстранувањето на повлекувањето од платежна картичка може да се изврши само до износот на средствата платени со користење на одредената платежна картичка.
 5. Компанијата ќе направи максимални напори да ги повлече средствата преку претпочитаниот начин на плаќање. Во случај да повлекувањето со користење на избраниот метод не е можно, средствата ќе бидат повлечени преку банкарски трансфер или друг метод договорен од вас и друштвото.
 6. Минималниот износ на повлекување е 10 €.
 7. Компанијата не наплаќа надоместоци за подигање на средства, иако може да има трошоци и такси од субјекти од трети страни. Сите плаќања од овој вид ќе бидат покриени од повлечените средства.
 8. Компанијата го задржува правото да задржи повлекување на средства во случај на сомневање (според гласини во компанијата), дека може да преземете или да извршите акции признаени како измама, да го прекршите постоечкиот закон или на друг начин да го нарушите интересот на компанијата или предизвикувате какви било сомнежи. Во такви настани, компанијата може да преземе, да ангажира или да поддржи каква било истрага за ова прашање (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на тоа, со тоа што сите информации, вклучувајќи ги и личните податоци, ќе бидат достапни за било кои трети лица ентитети што ќе имаат потреба од такви информации), додека вие се согласувате да соработувате и да ги поддржувате сите дејства што ги презема компанијата во врска со ова прашање.

6. Интелектуална сопственост

 1. Веб-сајтот, неговата содржина и карактеристики се сопственост на компанијата и се целосно заштитени со соодветни меѓународни закони за авторски права и други закони за интелектуална сопственост.
 2. Сите авторски права поврзани со веб-сајтот и целата негова содржина и услуги се единствено имот на компанијата (без оглед на ставовите 6.6).
 3. Забрането е користење на правата споменати во ставот 6.2 без писмено одобрение на компанијата.
 4. RedFoxLotto е заштитен знак во сопственост на компанијата и било каква употреба на истата без дозвола на компанијата е забранета и претставува повреда на правата на компанијата.
 5. Сите содржини достапни на веб-сајтот се наменети само за лична употреба. Секое друго користење од него е забрането и вие преземате целосна одговорност за било каква штета, трошоци и давачки кои би можеле да произлезат од користењето на начин што не е дозволен со овие Услови за користење.
 6. Сите лото логоа и методи за плаќање се сопственост на соодветни ентитети кои управуваат со нив. Веб-сајтот и компанијата не се поврзани со тие субјекти.

7. Ограничувања на одговорност

  1. Ние не преземаме никаква одговорност за кршење на законот, занемарување, надзор, загуби, губење на податоци или штета од секаков вид што директно или индиректно произлегува од вас со користење на веб-сајтот, неговите услуги или кршење на овие Услови за користење. Компанијата ќе се потруди да спречи погрешно функционирање на веб-сајтот, иако во случај на дефекти, компанијата го задржува правото да го откаже или да го суспендира Вашиот пристап до услугите кои не функционираат правилно.
  2. Ние не преземаме никаква одговорност за било какви грешки, занемарување, прекини, бришење, дефекти, дефекти на комуникациските линии, кражба, оштетување, неовластен пристап, промена на податоци или информации или било какво индиректно или директно оштетување предизвикано од погоре. Ние не преземаме никаква одговорност за какви било технички проблеми на давателите на комуникациски услуги, дефекти на системи, компјутери, сервери или провајдери, дефекти на компјутерска опрема, софтвер или преоптоварување со интернет сообраќај во однос на било кој веб-сајт.
  3. Ние го задржуваме правото да ги откажуваме, блокираме, менуваме или суспендираме услугите ако поради некоја причина надвор од контролата на компанијата услугите не можат да се испорачаат според планот.
  4. Ние не гарантираме за точноста на информациите, правилното функционирање на софтверот и услугите содржани или понудени на веб-сајтот, имплицитни или експлицитни. Ние не преземаме никаква одговорност за каква било штета, штета или загуба предизвикана со потпирање на информации или било кое друго објавено тело или содржина достапна на веб-сајтот.
  5. Ние не преземаме никаква одговорност за било каква штета или загуба предизвикана како резултат на користење или потпирање на содржината на било која веб-страница на која веб-страницата содржи хиперлинкови. Сите хиперлинкови, услуги, средства и информации кои ги нудиме или ги ставаме достапни на веб-страницата не се контролирани од нас на било кој начин. Во согласност со тоа, ние не даваме никаква гаранција во однос на таквите услуги, средства и информации што им припаѓаат на трети лица и ние на ниеден начин не сме одговорни да користите или да се потпирате на такви услуги, содржини и информации.
  6. Изјавувате дека не ослободувате од одговорност за сите барања, надоместоци, штети, загуби, трошоци и давачки кои би произлегле ако ги прекршувате овие Услови за користење.
  7. Ние не преземаме никаква одговорност за штети, неуспеси или одложувања во извршувањето на обврските што произлегуваат од овие Услови за користење, особено за било какви ненамерни акции или превиди од наша стана,што би резултирало со добивање на износ понизок од добивката, не добивање на добивката или било кој настан што го предизвикува Операторот да ги поништи вашите права да ги добивате добивките поради било каква причина. Со ова се откажувате од било какви тврдења и спорови во врска со тоа. Ние исто така правиме максимални напори да се осигураме дека извлекувањето, обработката и собирањето на добивките се одвива без проблем.

or oversight on our part that resulted in receiving an amount lower than the Winnings, not receiving Winnings or any event that caused the Operator to cancel your right to receive the Winnings for any reason. You hereby surrender any claims and disputes on that matter. We also make our best effort to make sure that carrying out, processing and collecting the Winnings go without problems.

 • Компанијата не гарантира непречено и правилно функционирање на веб-сајтот и неговите услуги на кој било начин.
 • Ние правиме максимални напори за да се осигуриме дека информациите на веб-сајтот се ажурираат и се бесплатни, иако може да содржат грешки за кои не преземаме никаква одговорност. Ако сте забележале грешка, ве молиме да не известите и ние ќе го поправиме што е можно поскоро.
 • Резултатите од извлекувањето, како што е предвидено од операторот, ќе бидат објавени на веб-сајтот откако ќе бидат доставени од операторот. За да избегнеме некакви сомнежи, известуваме дека само конечните резултати од извлекувањето, во согласност со тие обезбедени од операторот, ќе претставуваат основа за добивките на тикет. Во случај резултатите објавени на веб-сајтот да се разликуваат од оние објавени од страна на операторот, оние што ги дава операторот ќе бидат обврзувачки.

8. Разно

 1. Компанијата може да предаде или на кој било друг начин да ја промени сопственоста на веб-сајтот (делумно или во целост) на кој било трети лица без претходно известување. Дополнително, веб-сајтот и нејзините услуги може да бидат управувани од субјекти од трети страни. Правата што произлегуваат од овие Услови за користење се неотуѓиви.
 2. Сите побарувања или приговори во врска со веб-сајтот или нејзините услуги треба да се доставуваат до компанијата во писмена форма преку достапните средства за контакт (е-мејл, формулар за контакт) со што се обезбедуваат што е можно повеќе детали во рок од 14 календарски дена од појавата на настанот кој ја прави основата на побарувањата или приговорите. Ние одговориме на сите барања или забелешки во рок од 30 календарски дена.
 3. Вие се согласувате да добивате информации од компанијата по електронски пат или преку мобилна мрежа. Може да се откажете од приемот на известувања поврзани со маркетингот во секој момент со користење на линкот за откажување вклучен во секоја е-мејл порака која која ви ја испраќаме или преку контактирање со нас преку достапните средства за контакт: е-мејл, телефон, формулар за контакт.
 4. Овие Услови за користење заедно со Политиката за приватност ја сочинуваат целата спогодба помеѓу компанијата и вас.
 5. Овие Услови за користење заедно со Политиката за приватност се предмет на законот на Curaçao. Вие се согласувате дека неотповикливо може да биде предмет на единствена надлежност на судовите во Curaçao со цел да се решат споровите поврзани со или потенцијално како резултат на користење на веб-сајтот и неговите услуги.
 6. Овие Услови за користење, како и Политиката за приватност првично беа напишани на англиски јазик. Во случај на некомпатибилност или разлики помеѓу значењето на овој превод и оригиналната англиска верзија, верзијата на англиски јазик е исклучиво применлива.
 7. Составен дел на овие Услови за користење се Политика Знај го твојот клиент и Политика за превенција на перење пари во облик на анекси на овие Услови за користење.

9. Промени

Во случај на значителни промени на овие Услови за користење, ние ќе ве известиме за нив по електронски пат со испраќање на порака на Вашата е-мејл адреса, иако компанијата го задржува правото да ги менува овие Услови за користење на целосно дискретен начин, без претходно известување. На вас е одговорноста да бидете сигурни дали се направени измени на овие Услови за користење или Политиката за приватност. Секоја употреба на веб-сајтот, откако ќе се направат промени во Условите за користење или Политиката за приватност, ќе се смета дека ги прифаќате.

10. Контакт

Ако имате било какви прашања или двоумења, контактирајте не преку достапните средства за контакт (е-мејл, формулар за контакт, телефон).


Политика Знај го твојот клиент

Анекс 1 на RedFoxLotto Условите за употреба

Политиката знај го твојот клиент е во значителен пораст во целиот свет, особено за банките и другите финансиски институции. Неговата цел е да спречи кражба, финансиска измама, перење пари и финансирање на терористички операции. Компанијата има политика на нулта толеранција за измама и ги користи сите достапни методи за да го спречи тоа. Секоја сомнителна активност ќе биде документирана од нас и сите сметки поврзани со неа ќе бидат затворени веднаш. Сите средства на такви сметки се задржуваат.

Превенција

Цел на компанијата е да се осигура дека чувствителните податоци што ги добива, како што се податоците за сметките и трансакциите што вие ги извршувате, се конзистентни и вистинити,со користење на различни безбедносни и методи за откривање на измами. Заштитата на Вашите електронски трансакции бара да дадете одредени информации.

После вашето првото плаќање со одредена платежна картичка, компанијата го задржува правото да побара од вас да ги доставите следните документи:

 • Копија (скенирана) на важечки пасош на страница со фотографија и потпис;
 • Копија (скенирана) на платежната картичка што се користи за да се направи депозит (предниот дел со само последните 4 цифри видливи, грбот со CVV-кодот нејасен);
 • Копија од сметката за комунални услуги со лични податоци и адреса на живеење;
 • Потпишана листа на извршени трансакции.

Ќе бидете известени доколку има потребата да обезбедите документи по електронски пат. Ве молиме да ги доставите горенаведените документи што е можно поскоро, што ќе ви помогне да избегнете одложувања во извршувањето на Вашите трансакции. Неуспехот да се испорача потребната документација во рок од 7 календарски дена од добивањето на информациите може да резултира со суспендирање или бришење на сметката во согласност со Условите за користење на RedFoxLotto.

Документите во JPG формат треба да бидат прикачени на повратната порака. Ниту еден друг формат нема да биде прифатен.

Компанијата користи најквалитетни безбедносни стандарди и ги смета сите документи за доверливи. Сите датотеки што ги добиваме се целосно заштитени со употреба на сигурно ниво на енкрипција во секој чекор од верификацијата.


Политика за превенција на перење пари

Анекс 2 на RedFoxLotto Условите за употреба

Компанијата не го толерира перењето пари и ја поддржува борбата против овој феномен. За да го направиме ова, ние ги следиме упатствата на Joint Money Laundering Steering Group (UK). Наведената група е член на Financial Action Task Force (FATS), меѓународно лице чија цел е борба против перењето пари и финансирањето на тероризам. Компанијата води политика за спречување на перење пари. Нејзините цели се:

 • Осигурајте се дека клиентот има валиден документ за идентификација;
 • Одржување на регистар на информации за идентификување ;
 • Утврдување дали клиентите не се познати како терористи или не се осомничени за терористички врски со проверка на личните податоци на соодветните листи;
 • Блиско следење на трансакциите на клиентите;
 • Не прифаќање на готовински плаќања, поштенски нарачки, трансакции извршени преку субјекти од трети лица, размена на валута или трансфери од Western Union.

Меѓународната превенција на перење пари бара од финансиските институции да бидат свесни за потенцијалните обиди за такви акции и злоупотреби кои можат да се случат на сметките на клиентите и да се воведат програми за компатибилност чија цел е одвраќање, откривање и пријавување на сомнителна активност.

Горенаведените упатства се имплементирани со цел да се заштити Веб-сајтот и неговите клиенти.