Warunki użytkowania

Niniejsze Warunki użytkowania RedFoxLotto (dalej w skrócie Warunki użytkowania) mają zastosowanie dla witryny redfoxlotto.com (dalej zwanej Stroną) obsługiwanej i zarządzanej przez White Lotto B.V., Fransche Bloemweg 4, Willemstad, Curacao. Firma licencjonowana i regulowana przez prawo Curacao w ramach posiadacza licencji Master Curacao eGaming z numerem licencji 8048/JAZ. White Lto Limited (CY) (numer rejestracyjny HE 413497) z siedzibą pod adresem Voukourestiou, 25 Neptun House, 1st floor, Flat/Office 11, Zakaki, 3045, Limassol, Cypr, działa jako Agent w imieniu podmiot posiadający licencję White Lotto B.V. (zwanej dalej Firmą).

Poprzez wyświetlanie, przeglądanie bądź korzystanie w jakikolwiek sposób ze Strony podlegasz poniższym Warunkom użytkowania oraz naszej Polityce prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się z tym, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszej Strony.

Jeżeli masz jakiekolwiek uwagi bądź pytania dotyczące niniejszych Warunków użytkowania prosimy o kontakt z nami korzystając z jednej z dostępnych form kontaktu (e-mail, telefon, formularz kontaktowy).

1. Inne definicje

 • Loteria – gra liczbowa, w ramach której odbywa się Losowanie.
 • Losowanie – losowanie określonej liczby liczb z określonych zakresów liczb standardowych lub standardowych i bonusowych w ramach danej Loterii. Losowania odbywają się cyklicznie we wcześniej ustalonych przez Operatora danej Loterii dniach i godzinach.
 • Operator – podmiot organizujący Losowanie danej Loterii.
 • Los – elektroniczny los na wybrane przez Ciebie losowanie danej Loterii zawierający jedną lub więcej Linii.
 • Linia – Wybrany przez Ciebie jeden zestaw liczb na dane losowanie Loterii. W zależności od Loterii może zawierać różną liczbę i/lub inną pulę (o różnym zakresie) dla standardowych i bonusowych liczb (jeżeli istnieją).
 • Wygrana – pozytywny rezultat danego Losu, to jest rezultat, dla którego wystąpiła wymagana dla wygranej zgodność określonej przez daną Loterię liczby wybranych przez Ciebie i wylosowanych w Losowaniu (dla którego został zakupiony dany Los) liczb z puli standardowych i bonusowych liczb (jeżeli istnieją) dla jednej bądź więcej Linii zawartych w danym Losie. Wszelkie dodatkowe wygrane danego Losu nie wliczają się w Wygraną i są własnością Firmy.
 • Depozyt – zdeponowane środki na Twoim koncie w celu późniejszego wykorzystania na zakup Losów.
 • Konto – Twoje konto użytkownika, do którego przypisane są Twoje środki, zakupione Losy i Twoje dane.

2. Ograniczenia w użytkowaniu

Strona przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, dla których korzystanie z niej jest legalne według praw, którym podlegają. Prosimy, nie korzystaj ze strony, jeżeli nie spełniasz tego kryterium, gdyż Twoje Konto może zostać zawieszone, a jego dane bezpowrotnie usunięte zgodnie z naszą Polityką prywatności oraz punktem 4.7 niniejszych Warunków użytkowania. Korzystając ze Strony i jej usług, potwierdzasz, że w rezultacie jej używania nie łamiesz żadnego prawa, któremu podlegasz, jesteś zdrowy umysłowo i bierzesz na siebie pełną odpowiedzialność za swoje działania. Ponadto przyjmujesz na siebie odpowiedzialność za sprawdzenie, czy możesz brać udział lub odbierać Wygrane pochodzące z Losowań, w których bierzesz udział za pośrednictwem Strony. Oznajmiasz, że Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprawdzenie powyższych faktów i z tego powodu zaniechasz wnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec nas z tego tytułu. Oświadczasz, że rozumiesz i akceptujesz fakt, że nie jesteśmy w stanie dostarczyć Ci jakichkolwiek informacji, udzielić porad lub zapewnień w kwestiach prawnych.

3. Usługi

 1. Strona udostępnia usługi zakupu, przetwarzania i przechowywania Losów na wybrane przez Ciebie Losowania oraz złożenia Depozytu w celu późniejszego użycia na zakup Losów.
 2. Zakupione przez Ciebie Losy są przez nas przetwarzane i wysyłane do podmiotów trzecich w celu ich fizycznego nabycia w oficjalnych punktach sprzedaży danej Loterii bądź przetwarzane w innej, alternatywnej usłudze (w zależności od danej Loterii lub wielkości jej aktualnej, głównej wygranej lub według dowolnego uznania Firmy), która zagwarantuje Ci równoważne korzyści, jak w sytuacji, gdyby Los został fizycznie nabyty.
 3. Z uwagi na charakter usługi i jej natychmiastowe przetwarzanie, nie ma możliwości odstąpienia od zakupu Losów. W związku z tym, wszystkie dyspozycje zakupu Losu są ostateczne, nie podlegają anulowaniu ani zwrotowi kosztów.
 4. Wielkość Wygranej jest zawsze zgodna z oficjalnie podaną przez Operatora Loterii (po odliczeniu ewentualnych opłat) i przeliczana jest według obecnego kursu na walutę Twojego konta, z zastrzeżeniem punktów 3.5, 3.6 i 3.7. Podatki, opłaty celne i inne opłaty mogą być pokryte z Wygranej zarówno przez Operatora, jak i przez Firmę. Bez umniejszania powyższemu, jesteś zobowiązany do pokrycia wszelkich podatków, opłat celnych i innych opłat związanych z odebraniem Wygranej.
 5. Wygrane do kwoty 2500 USD (według obecnego kursu) są automatycznie deponowane na Twoim koncie. Wygrane powyżej kwoty 2500 USD są rozpatrywane indywidualnie i mogą być ręcznie zdeponowane na Twoim koncie bądź mogą wymagać Twojego osobistego stawiennictwa w celu odebrania Wygranej. O wszelkich procedurach zostaniesz przez nas poinformowany. Jednocześnie zgadzasz się na podjęcie jakichkolwiek działań i złożenie dokumentów lub zawarcie umowy, jeżeli są wymagane do odbioru Wygranej.
 6. Wygrane typu darmowy Los Chybił-Trafił są przypisywane do Twojego Konta w oparciu o dostarczone nam przez Operatora informacje, w związku z czym mogą pojawić się na Twoim Koncie z opóźnieniem.
 7. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że Twoje dane (w tym osobowe) mogą zostać dostarczone Operatorowi i innym podmiotom trzecim, jeśli będzie to wymagane do odbioru Wygranej.
 8. Firma nie oferuje własnych gier liczbowych, Loterie organizowane i zarządzane są przez zewnętrznych Operatorów. Firma nie jest bezpośrednio związana z żadnym z Operatorów. Wszelkie odniesienia do Operatorów znajdujące się na Stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie reklamują usług danego Operatora, ani nie stanowią o jakiejkolwiek relacji, z którymkolwiek z nich.
 9. Korzystając z usług znajdujących się na Stronie oświadczasz, że wszelkie środki, którymi opłacasz zakup Losów bądź złożenie Depozytu należą do Ciebie i nie pochodzą z kradzieży lub nie są zastrzeżone lub zgłoszone właściwym ku temu organom jako utracone.
 10. Cena Losu zawiera w sobie opłatę za usługi udostępniane na Stronie. Korzystając ze Strony oddalasz niniejszym wszelką możliwość dyskusji, sporu lub wnoszenia roszczeń w kwestii wyżej wymienionej ceny i przyjmujesz do wiadomości, że może się ona różnić od ceny oficjalnej wyznaczonej przez Operatora.
 11. Wszelkie dyspozycje nabycia Losu na dane Losowanie muszą zostać złożone przed datą Losowania i godziną zawartą w Tabeli 1.1. Godzina ostatecznego złożenia dyspozycji nabycia Losu różni się w odniesieniu do danej Loterii. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany godzin zawartych w Tabeli 1.1 w przypadku przesunięcia daty Losowania przez Operatora mającego miejsce niezależnie od nas. Dyspozycja nabycia Losu w okresie pomiędzy godziną zawartą w Tabeli 1.1, a godziną Losowania może odbyć się wyłącznie na kolejne Losowanie danej Loterii, o czym będziesz wyraźnie poinformowany w procesie zakupu. Za datę dyspozycji nabycia Losu należy uznać datę otrzymania od użytej przez Ciebie bramki płatności potwierdzenia wniesionej opłaty za Los lub datę złożenia zamówienia dla płatności z Depozytu. W przypadku, gdy data dyspozycji nabycia Losu będzie późniejsza od daty Losowania i godziny zawartej w Tabeli 1.1, zastrzegamy sobie prawo do automatycznego przesunięcia Losu na następne losowanie Loterii, na którą zakupiony został Los.
  Eurojackpot 18:30 Europa/Helsinki
  EuroMillions 17:30 Europa/Paryż
  Mega Millions 21:45 Ameryka/Nowy Jork
  Polskie Lotto 20:40 Europa/Warszawa
  Powerball 21:00 Ameryka/Nowy Jork
  SuperEnalotto 18:30 Europa/Rzym
  UK Lottery 18:30 Europa/Londyn
  Tabela 1.1. Godziny zamknięcia loterii. 
  Loteria Godzina zamknięcia Strefa czasowa
 12. W przypadku rzadkich i niecelowych błędów w oprogramowaniu Strony lub innych awarii, w wyniku których Los nie zostanie zakupiony zgodnie z Twoją dyspozycją, Firma zrekompensuje niezrealizowany zakup w postaci Losu na inne Losowanie tej samej bądź innej Loterii lub zwróci koszty zakupu Losu w postaci dodatkowych środków w formie Depozytu. Odpowiedzialność Firmy jest ograniczona tylko do wysokości Twoich kosztów zakupu Losu.
 13. W ramach jednego zamówienia możesz kupić nie więcej niż 20 Losów, przy czym suma zamówienia nie może przekraczać 1000 €. W ramach jednego Losu możesz kupić maksymalnie 25 Linii.
 14. Udział w Losowaniu (poprzez zakup Losu) podlega niniejszym Warunkom użytkowania, jak również przepisom prawa, warunkom i regulaminowi, którym podlega organizacja Loterii prowadzona przez Operatora.
 15. Jeśli jakiekolwiek błędy spowodują nieuzasadnione przyznanie Ci Wygranej lub zwiększenie wypłaconej Ci Wygranej, nie będziesz do niej uprawniony. O zaistnieniu takich okoliczności poinformujesz niezwłocznie Firmę i zwrócisz błędnie naliczone Ci (na rzecz Konta) Wygrane Firmie (zgodnie z jej poleceniem) lub Firma może, według własnego uznania, wycofać kwotę równą tym Wygranym z Twojego Konta.

4. Obsługa Konta

 1. Aby móc korzystać z usług udostępnianych przez Stronę musisz utworzyć Konto poprzez pozytywne przejście procesu rejestracji.
 2. Do pozytywnego przejścia procesu rejestracji niezbędne jest konto e-mail. W celu pełnej aktywacji Konta musisz kliknąć w link aktywacyjny przesłany przez nas na podany przez Ciebie podczas procesu rejestracji adres e-mail. Z Konta możesz korzystać bez pełnej aktywacji, jednakże część funkcjonalności Strony może być niedostępna.
 3. Otwierając Konto niniejszym oświadczasz, że szczegółowe informacje, które podajesz w trakcie procesu rejestracji oraz aktualizacji danych są prawdziwe i poprawne, a w razie jakichkolwiek zmian, dokonasz odpowiedniej ich aktualizacji. Ponadto oświadczasz, że nie udostępniasz i nie będziesz udostępniał Twojego Konta osobom i podmiotom trzecim, pod groźbą zawieszenia lub likwidacji Konta.
 4. Oświadczasz, że będziesz korzystał ze Strony i jej usług w dobrej wierze wobec Firmy i innych użytkowników korzystających ze Strony.
 5. Możesz założyć tylko jedno Konto na Stronie. Jednocześnie oświadczasz, że nie posiadałeś wcześniej aktywnego Konta, które zostało zawieszone bądź zlikwidowane. W przypadku niespełnienia tych wymogów, Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub likwidacji wszystkich należących do Ciebie Kont.
 6. Firma zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji i dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość w dowolnym czasie. Twoje Konto może zostać zawieszone dopóki wymagania te nie zostaną spełnione.
 7. Firma zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia Konta bądź blokady dostępu do Strony bez podania przyczyny.
 8. O zawieszeniu Konta informujemy drogą mailową na podany w profilu Konta adres e-mail.
 9. Od zawieszenia Konta przysługuje prawo do odwołania się w terminie 14 dni kalendarzowych odpowiadając na nasz e-mail informujący o zawieszeniu Konta.
 10. Firma zastrzega sobie prawo do likwidacji zawieszonego Konta, jeżeli w przeciągu 30 dni kalendarzowych od jego zawieszenia nie spełnisz przesłanych przez nas wymagań do jego odblokowania bądź nie otrzymamy od Ciebie odwołania.
 11. Na odwołania odpowiadamy w przeciągu 30 dni kalendarzowych. W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania, Twoje Konto może zostać zlikwidowane po 30 dniach kalendarzowych od rozpatrzenia odwołania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, Twoje Konto zostanie odblokowane w przeciągu 48 godzin.
 12. W przypadku trwałego zawieszenia (trwającego dłużej niż 60 dni kalendarzowych) bądź likwidacji Konta, Depozyt zostanie zwrócony poprzez ustaloną przez Ciebie i Firmę formę do wysokości legalnie wpłaconych na Konto środków z zastrzeżeniem punktu 5.2.
 13. Firma zastrzega sobie prawo do nie wypłacenia Wygranych przypisanych do zawieszonego bądź zlikwidowanego Konta, jeżeli Losy zawierające Wygrane zostały zakupione niezgodnie z obowiązującym prawem lub niniejszymi Warunkami użytkowania. Wygrane, o których mowa, zostaną przejęte przez Firmę. Decyzja o przejęciu Wygranych przez Firmę jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 14. Oświadczasz, że będziesz w pełni współpracował z Firmą i dostarczysz wszelką niezbędną dokumentację w sposób pełny i w dobrej wierze, w szczególności w celu weryfikacji Konta oraz odbioru Wygranych.
 15. Oświadczasz, że jesteś odpowiedzialny za księgowanie i opłacanie podatków i wszelkich opłat wyznaczonych przez rząd lub inne jednostki ustanawiające prawo w Twoim kraju, miejscu zameldowania lub zamieszkania, których opłacanie staje się konieczne z powodu Twojego użytkowania Strony (w tym, lecz nie wyłącznie, opłaty związane z Wygranymi). Przyjmujesz jednak do wiadomości i zgadzasz się na to, że Firma może wstrzymać wypłatę środków z Depozytu i opłacić wszelkie niezbędne wymagane prawnie wydatki, opłaty i podatki związane z Twoim Kontem, jak również pokryć dodatkowe opłaty i koszta związane z zakupem Losów i wypłatą środków z Depozytu.
 16. Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty i działania będące następstwem nieautoryzowanego dostępu do Twojego Konta poprzez użycie Twoich danych dostępowych (e-maila i hasła) do Konta. Jednocześnie zobowiązujesz się do poinformowania Firmy o jakimkolwiek podejrzeniu nieautoryzowanego dostępu do Twojego Konta.
 17. Oświadczasz, że nie będziesz dokonywał żadnych operacji chargeback lub cofnięcia jakichkolwiek płatności dokonanych przez Ciebie w związku z usługami i wynagrodzisz Firmę za wszelkie straty, koszty lub szkody powstałe wskutek podjęcia przez Ciebie takich działań i w każdym takim wypadku spłacisz wszelkie powstałe w ten sposób zobowiązania wobec Firmy.
 18. Oświadczasz, że nie będziesz używał Konta i nie udostępnisz go osobom trzecim w celu nielegalnych, mających na celu oszustwo, pranie pieniędzy lub jakiekolwiek inne niewłaściwe działania oraz nie będziesz podejmował osobiście bądź poprzez osoby trzecie prób naruszenia zabezpieczeń, wstecznej inżynierii, pozyskania kodu źródłowego, modyfikacji i wszelkiej działalności mogącej zaszkodzić Stronie bądź Firmie włączając w to infrastrukturę i pracowników.
 19. W przypadku złamania powyższego oświadczenia, Firma jest uprawniona do ujawnienia wszelkich informacji i danych dotyczących Konta właściwym autorytetom, zawieszenia lub likwidacji Konta oraz konfiskaty wszelkich środków z Konta, włączając w to Depozyt i Wygrane, przy czym nie wyklucza to podjęcia przez Firmę innych, nie wymienionych w niniejszych Warunkach użytkowania środków.
 20. Upoważniasz Firmę do udostępnienia Twoich danych i poinformowania właściwych władz, dostawców usług internetowych, banków, firm obsługujących karty płatnicze, dostawców usług płatności elektronicznych lub innych instytucji finansowych o jakichkolwiek podejrzanych, bezprawnych, oszukańczych lub niewłaściwych działaniach podjętych przez Ciebie lub przy pomocy Konta i będziesz w pełni współpracował z Firmą w celu zbadania i ujawnienia takich działań.
 21. Wynagrodzisz Firmie i odstąpisz od roszczeń wobec Firmy od wszelkich żądań, pozwów, zobowiązań, zniszczeń, strat, kosztów i wydatków, w tym opłat prawnych, powstałych wskutek jakiegokolwiek naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków użytkowania oraz wszelkich innych zobowiązań powstałych z powodu korzystania z Konta.
 22. Niniejszym zgadzasz się, że White Lto Limited (CY) (numer rejestracyjny HE 413497) z siedzibą pod adresem Voukourestiou, 25 Neptun House, 1st floor, Flat/Office 11, Zakaki, 3045, Limassol, Cypr, odpowiada za karty kredytowe i przetwarzania płatności. Aby korzystać z Usług i złożyć Zgłoszenie do Gry, będziesz musiał podać Spółce szczegóły dotyczące środków płatniczych i/lub przelać środki na Twoje Konto Użytkownika („Kredyty do Gry”) za pomocą dowolnej metody określonej przez Spółkę. Jeśli przelejesz środki na swoje Konto Użytkownika, środki te zostaną zdeponowane na Twoim Koncie Użytkownika po faktycznym otrzymaniu środków przez Spółkę. Minimalne i maksymalne limity mogą być stosowane w odniesieniu do przelewów środków na i z Konta Użytkownika, w zależności od Twojej historii z Firmą, metody wpłaty, weryfikacji tożsamości i innych czynników określonych wyłącznie przez Firmę. Firma obciąży Twoje Konto Użytkownika i/lub środki płatnicze w momencie, gdy złożysz prośbę o umieszczenie Losu do Gry za pośrednictwem Witryny.

5. Wypłaty

 1. Dyspozycję wypłaty możesz nadać poprzez swoje Konto.
 2. Środki z Depozytu pochodzące z Twoich wpłat złożone daną metodą płatności mogą być wypłacone tylko i wyłącznie tą samą metodą płatności, z zastrzeżeniem punktu 5.4 i 5.5.
 3. Środki z Depozytu pochodzące z Wygranych mogą być wypłacone dowolną, wybraną przez Ciebie metodą, z zastrzeżeniem punktu 5.4 i 5.5.
 4. Dyspozycja wypłaty na kartę płatniczą może zostać zrealizowana tylko do wysokości środków wpłaconych z użyciem danej karty płatniczej.
 5. Firma dołoży wszelkich starań, aby wypłacić środki preferowaną przez Ciebie metodą płatności. W przypadku, gdy wypłata daną metodą jest niemożliwa, środki zostaną wypłacone poprzez przelew bankowy bądź inną, uzgodnioną pomiędzy Tobą, a Firmą metodę.
 6. Minimalna kwota wypłaty wynosi 10 €.
 7. Firma nie pobiera opłat za wypłatę środków, mogą jednak pojawić się koszty i opłaty ze strony podmiotów trzecich. Wszelkie opłaty tego typu pokrywane będą z wypłacanych środków.
 8. Firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty środków w przypadku pojawienia się podejrzenia (według uznania Firmy), że możesz podejmować lub prowadzić działania uznawane za oszustwo, naruszające obowiązujące prawo lub w inny sposób naruszające interesy Firmy lub budzące jakiekolwiek jej wątpliwości. W takich przypadkach, Firma może podjąć, być zaangażowana lub wspierać jakiekolwiek dochodzenie w tej sprawie (w tym, lecz nie wyłącznie, poprzez ujawnienie wszelkich informacji, w tym danych osobowych, dowolnym podmiotom trzecim, którym ujawnienie informacji Firma uzna za konieczne), Ty natomiast zgadzasz się współpracować i wspierać wszelkie podjęte przez Firmę działania w tej materii.

6. Własność intelektualna

 1. Strona, jej zawartość oraz funkcjonalność jest własnością Firmy i jest w pełni chroniona przez właściwe, międzynarodowe prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej.
 2. Wszystkie prawa dotyczące Strony oraz cała jej zawartość i usługi są wyłączną własnością Firmy (z zastrzeżeniem punktu 6.6).
 3. Zabronione jest użycie praw, o których mowa w punkcie 6.2, bez pisemnej zgody Firmy.
 4. RedFoxLotto jest znakiem towarowym należącym do Firmy i jakiekolwiek jego użycie bez zgody Firmy jest zabronione i stanowi naruszenie praw Firmy.
 5. Wszystkie treści zawarte na Stronie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Jakiekolwiek inne ich użycie jest zabronione i bierzesz na siebie całkowitą odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia, koszty i wydatki, które mogą powstać wskutek używania ich w sposób inny niż dozwolony w niniejszych Warunkach użytkowania.
 6. Wszelkie logotypy Loterii i metod płatności są własnością odpowiednich podmiotów, które nimi zarządzają. Strona i Firma nie są w żaden sposób związane z tymi podmiotami.

7. Ograniczenia odpowiedzialności

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykroczenia przeciw prawu, zaniedbania, niedopatrzenia, straty, utratę danych czy zniszczenia jakiegokolwiek rodzaju powstałe pośrednio lub bezpośrednio w wyniku użytkowania przez Ciebie Strony, jej usług lub wskutek naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków użytkowania. Firma dołoży wszelkich starań, aby zapobiec błędnemu funkcjonowaniu Strony, jednakże w wypadku jakiejkolwiek awarii, Firma zastrzega sobie prawo do anulowania bądź zawieszenia Twojego dostępu do usług, które nie funkcjonują w sposób właściwy.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, zaniedbania, przerwy, usunięcie, defekt lub opóźnienia w transmisji, awarie linii komunikacyjnych, kradzież, zniszczenie, nieautoryzowany dostęp, zmianę danych lub informacji i jakiekolwiek, pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe z wymienionych powodów. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne dostawców usług komunikacyjnych, awarie systemów, komputerów, serwerów lub dostawców, awarie sprzętu komputerowego, oprogramowania lub za przeładowanie ruchu internetowego w odniesieniu do jakiejkolwiek strony internetowej.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania, zablokowania, modyfikacji lub zawieszenia usług, jeśli z jakiegokolwiek powodu niezależącego od Firmy usługi nie mogą być dostarczone zgodnie z planem.
 4. Nie udzielamy gwarancji na poprawność informacji, właściwe działanie oprogramowania i usług zawartych lub oferowanych na Stronie, wyrażonych lub ukrytych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, zniszczenia lub straty, spowodowane opieraniem się o informacje lub jakiekolwiek inne publikowane treści bądź zawartość, pojawiającą się na Stronie.
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenia lub straty powstałe w wyniku użytkowania lub opierania się na zawartości treści jakiejkolwiek strony internetowej, do której odnośniki pojawiają się na Stronie. Jakiekolwiek odnośniki, usługi, zasoby i informacje należące do osób trzecich, które dostarczamy lub udostępniamy na Stronie, nie są przez nas w jakikolwiek sposób kontrolowane. Zgodnie z tym, nie udzielamy żadnych gwarancji w kwestii takich usług, zasobów i informacji należących do osób trzecich i nie jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni za Twoje użytkowanie lub poleganie na takich usługach, treściach i informacjach.
 6. Oświadczasz, że zwalniasz nas z odpowiedzialności za wszelkie żądania, należności, zniszczenia, straty, koszty i wydatki powstałe wskutek Twojego naruszenia niniejszych Warunków użytkowania.
 7. Nie ponosimy odpowiedzialności za usterki, niepowodzenia lub opóźnienia w realizacji zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków użytkowania, w szczególności za jakiekolwiek niecelowe działania lub niedopatrzenia z naszej strony, które spowodowały otrzymanie mniejszej kwoty niż Wygrana, nieotrzymanie Wygranej lub jakiekolwiek okoliczności, które spowodowały, że Operator anulował Twoje prawo do otrzymania Wygranej z jakiegokolwiek powodu. Niniejszym oddalasz jakiekolwiek roszczenia i spory w tej materii. Jednocześnie dokładamy wszelkich starań, aby realizacja, przetwarzanie i odbiór Wygranej przebiegały bezproblemowo.
 8. Firma nie gwarantuje w żaden sposób nieprzerwanego i poprawnego funkcjonowania Strony lub jej usług.
 9. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje na Stronie były zaktualizowane i bezbłędne, jednakże mogą one zawierać błędy, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Jeżeli zauważyłeś błąd, prosimy o poinformowanie nas, a poprawimy go najszybciej, jak to możliwe.
 10. Wyniki Losowania, zgodnie z podanymi przez Operatora, będą publikowane na Stronie po ich podaniu przez Operatora. Dla uniknięcia wątpliwości informujemy, że tylko ostateczne wyniki Losowania, zgodnie z podanymi przez Operatora, będą stanowiły podstawę dla Wygranych związanych z Losem. W przypadku gdy wyniki podane na Stronie różniłyby się od podanych przez Operatora, wiążące będą podane przez Operatora.

8. Inne

 1. Firma może przekazać lub w inny sposób zmienić prawo do Strony (w części lub w całości) dowolnemu podmiotowi trzeciemu bez uprzedniego powiadomienia. Ponadto Strona i jej usługi mogą być obsługiwane przez podmioty trzecie. Prawa wynikające z niniejszych Warunków użytkowania są przez Ciebie niezbywalne.
 2. Wszelkie zastrzeżenia lub roszczenia w odniesieniu do Strony lub jej usług musisz dostarczyć Firmie w formie pisemnej poprzez dostępne formy kontaktu (e-mail, formularz kontaktowy) ujmując je tak szczegółowo, jak to możliwe w przeciągu 14 dni kalendarzowych od momentu zaistnienia wydarzenia będącego podstawą zastrzeżenia lub roszczenia. Na wszelkie zastrzeżenia lub roszczenia odpowiadamy w przeciągu 30 dni kalendarzowych.
 3. Zgadzasz się na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną lub poprzez sieć telefonii komórkowej od Firmy. W każdej chwili możesz zrezygnować z Powiadomień o charakterze marketingowym korzystając z linku wypisującego znajdującego się w każdej wysłanej przez nas wiadomości e-mail bądź kontaktując się z nami poprzez dostępne metody kontaktu: e-mail, telefon, formularz kontaktowy.
 4. Niniejsze Warunki użytkowania wraz z Polityką prywatności stanowią całość porozumienia między Firmą, a Tobą.
 5. Niniejsze Warunki użytkowania wraz z Polityką prywatności podlegają prawu Curaçao. Zgadzasz się niniejszym podlegać nieodwołalnie wyłącznej jurysdykcji sądów Curaçao w celu rozstrzygania wszelkich kwestii spornych związanych lub mogących powstać w związku z korzystaniem ze Strony i jej usług.
 6. Niniejsze Warunki użytkowania, jak i Polityka prywatności zostały pierwotnie sporządzone w języku angielskim. W wypadku jakichkolwiek niezgodności lub rozbieżności między brzmieniem niniejszego tłumaczenia, a pierwotną, angielską wersją, wyłączne zastosowanie znajduje wersja anglojęzyczna.
 7. Integralnymi częściami niniejszych Warunków użytkowania są Polityka Poznaj swojego klienta oraz Polityka przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy będące załącznikami do niniejszych Warunków użytkowania.

9. Zmiany

W przypadku obszernych zmian w niniejszych Warunkach użytkowania poinformujemy o nich drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości na Twój adres e-mail, jednakże Firma zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w niniejszych Warunkach użytkowania w sposób absolutnie dyskretny, bez uprzedniego powiadomienia. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za upewnienie się, czy w niniejszych Warunkach użytkowania lub Polityce prywatności nastąpiły zmiany. Jakiekolwiek korzystanie ze Strony po wprowadzeniu zmian w Warunkach użytkowania lub Polityce prywatności uznawane jest za ich akceptację.

10. Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami poprzez dostępne metody kontaktu (e-mail, formularz kontaktowy, telefon).


Polityka Poznaj swojego klienta

Załącznik nr 1 do Warunków użytkowania RedFoxLotto

Polityka Poznaj swojego klienta (Know Your Customer) staje się coraz istotniejsza na świecie, szczególnie dla banków i innych instytucji finansowych. Ma ona na celu zapobieganie kradzieży, oszustw finansowych, prania pieniędzy i finansowania działań terrorystycznych. Firma prowadzi politykę zerowej tolerancji dla oszustw i używa wszelkich metod zapobiegania im. Jakakolwiek podejrzana aktywność będzie przez nas dokumentowana, a wszelkie konta z nią związane będą natychmiast zamykane. Wszelkie środki na takich kontach ulegają przepadkowi.

Zapobieganie

Firma stawia sobie za cel zapewnienie spójności i prawdziwości dostarczanych jej wrażliwych danych, takich jak dane konta i przeprowadzane przez Ciebie transakcje, używając różnorodnych metod zabezpieczenia i wykrywania oszustw. Zabezpieczenie Twoich transakcji elektronicznych wymaga dostarczenia przez Ciebie pewnych informacji.

Po pierwszej płatności daną kartą płatniczą, Firma zastrzega sobie prawo do wymagania od Ciebie następujących dokumentów:

 • Kopię (skan) strony ze zdjęciem i podpisem ważnego paszportu;
 • Kopię (skan) karty płatniczej, użytej do złożenia depozytu (przód karty z widocznymi tylko ostatnimi 4 cyframi, tył karty z zakrytym numerem CVV);
 • Kopię rachunku za media z danymi osobowymi oraz adresem zamieszkania;
 • Podpisaną listę dokonanych transakcji.

O potrzebie dostarczenia dokumentów zostaniesz poinformowany drogą elektroniczną. Prosimy o dostarczenie powyższych dokumentów tak szybko, jak to możliwe, dzięki czemu unikniesz opóźnień w realizacji Twoich transakcji. Niedostarczenie wymaganych dokumentów w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania od nas informacji może skutkować zawieszeniem lub likwidacją Konta zgodnie z Warunkami użytkowania RedFoxLotto.

Dokumenty w formacie JPG należy załączyć do wiadomości zwrotnej. Żaden inny format nie jest akceptowany.

Firma stosuje najwyższej klasy standardy zabezpieczeń i traktuje wszystkie dokumenty jako poufne. Wszystkie otrzymywane przez nas pliki są w pełni zabezpieczone przy użyciu bezpiecznego stopnia szyfrowania na każdym etapie weryfikacji.


Polityka przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy

Załącznik nr 2 do Warunków użytkowania RedFoxLotto

Firma nie toleruje prania pieniędzy i wspiera walkę z tym zjawiskiem. Kierujemy się w tych działaniach wytycznymi Joint Money Laundering Steering Group (UK). Grupa ta jest członkiem Financial Action Task Force (FATS), międzyrządowego organu, którego celem jest zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Firma prowadzi politykę, mającą na celu odstraszanie przed praniem pieniędzy. Jej założenia to:

 • Upewnienie się, że klient posiada ważny dowód tożsamości;
 • Utrzymywanie spisu informacji identyfikacyjnych;
 • Ustalanie czy klienci nie są znanymi terrorystami lub nie są podejrzewani o związki z terroryzmem poprzez sprawdzanie danych osobowych na odpowiednich listach;
 • Informowanie klientów o tym, że dostarczane przez nich informacje mogą być wykorzystane do zweryfikowania ich tożsamości;
 • Dokładne śledzenie transakcji klientów;
 • Nieakceptowanie wpłat gotówkowych, przekazów pieniężnych, transakcji dokonywanych za pośrednictwem podmiotów trzecich, kantorów lub transferów Western Union.

Międzynarodowe zapobieganie praniu pieniędzy wymaga od instytucji finansowych świadomości potencjalnych prób takich działań i nadużyć mogących wystąpić na kontach klientów i wprowadzania programów zgodności, mających na celu odstraszanie, wykrywanie i zgłaszanie podejrzanych aktywności.

Powyższe wytyczne zostały wprowadzone w celu ochrony Strony i jej klientów.

OK