Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności RedFoxLotto (dalej w skrócie Polityka prywatności) ma zastosowanie dla witryny redfoxlotto.com (dalej zwanej Stroną) obsługiwanej i zarządzanej przez White Lotto B.V., Fransche Bloemweg 4, Willemstad, Curacao (zwanej dalej Firmą).

Niniejsza Polityka prywatności opisuje rodzaje gromadzonych informacji, sposoby ich wykorzystania, dostęp do nich oraz metody ich aktualizacji. Nasze zobowiązania dotyczące ochrony prywatności traktujemy poważnie dokonując wszelkich starań, aby utrzymać poniższą Politykę prywatności w sposób jak najbardziej jasny i zrozumiały. Jeżeli masz jakiekolwiek uwagi bądź pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt z nami korzystając z jednej z dostępnych form kontaktu (e-mail, telefon, formularz kontaktowy).Poprzez używanie naszej Strony, zgadzasz się na poniższą Politykę prywatności oraz na nasze Warunki użytkowania.

Gromadzone informacje

Podczas korzystania ze Strony, zbieramy następujące informacje:

Podane przez Ciebie w sposób jawny

Zakładając konto użytkownika podajesz swój e-mail dla celów jednoznacznej identyfikacji Twojego konta oraz przeprowadzenia jego opcjonalnej aktywacji. Adres e-mail wykorzystywany jest także do poprawnego działania funkcji przypomnienia hasła.

Ponadto możemy wykorzystywać Twój adres e-mail oraz telefon w celu wysyłki powiadomień dotyczących działania Strony (włączając w to powiadomienia wymagane przez prawo), nowości na Stronie, informacji o produktach i usługach zawartych na Stronie, jak i w innych celach marketingowych włączając w to zewnętrzne produkty bądź usługi, którymi możesz być zainteresowany (zwanymi dalej Powiadomieniami). W każdej chwili możesz zrezygnować z Powiadomień o charakterze marketingowym korzystając z linku wypisującego znajdującego się w każdej wysłanej przez nas wiadomości e-mail bądź kontaktując się z nami poprzez dostępne metody kontaktu: e-mail, telefon, formularz kontaktowy.

Po założeniu konta możesz uzupełnić swój profil o następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, telefon oraz strefę czasową. Informacje te służą w celu usprawnienia procesu płatności, depozytu i wypłat, personalizacji Strony (włącznie z Powiadomieniami) oraz obsługi wygranych przekraczających kwotę 2500 USD zgodnie z punktem 3.5 Warunków użytkowania.

Możemy także przechowywać rejestr dobrowolnie udostępnionych danych użytych w celu kontaktu z nami poprzez formularz kontaktowy, rozmowę telefoniczną, przesyłkę listowną, Facebook, Twitter lub inne formy kontaktu, w tym: imię, adres e-mail, telefon, adres pocztowy. Podanie imienia oraz adresu e-mail jest niezbędne w celu wysłania wiadomości przez formularz kontaktowy.

Nie należy traktować kontaktu z nami poprzez media społecznościowe typu Facebook i Twitter jako oficjalny. Zastrzegamy sobie prawo do nie odpowiadania na wiadomości przesłane tą formą kontaktu jednocześnie informując, że dołożymy wszelkich starań, aby na nie odpowiedzieć. W celu uzyskania szczegółowych informacji o danych zbieranych przez wyżej wymienione media społecznościowe należy zapoznać się z poniższymi dokumentami:

Ponadto przetwarzamy dane kart płatniczych (numer, datę ważności, imię i nazwisko posiadacza, kod CVV) w celu przeprowadzenia procesu płatności kartą płatniczą – zobacz więcej.

Gromadzone w sposób niejawny

Podczas korzystania ze Strony automatycznie zbieramy określone informacje i korzystamy z nich w celu obsługi podstawowych funkcji Strony, personalizacji Strony (wraz z Powiadomieniami), śledzenia ruchu przychodzącego oraz obsługi zabezpieczeń. Należą do nich między innymi:

 • adres IP;
 • nagłówki wysyłane przez przeglądarkę, w szczególności “User-Agent”, “Accept-Language” oraz “Referer”, zawierające takie informacje, jak: typ, wersja i język przeglądarki, typ i wersja systemu operacyjnego oraz adres strony internetowej, z której trafiono na Stronę;
 • czas systemu;
 • żądania HTTP;
 • pliki cookies zapisane w domenie bądź subdomenach redfoxlotto.com.

Ponadto adres IP możemy wykorzystywać w celu gromadzenia oraz przetwarzania informacji na temat Twojej rzeczywistej lokalizacji, aby usprawnić proces aktualizacji danych oraz w celu personalizacji Strony (wraz z Powiadomieniami).

Niektóre z danych udostępnianych automatycznie przez przeglądarki zapisywane są w logach serwerów, między innymi pełne żądania HTTP, czas ich wystąpienia, adres IP oraz powiązane z żądaniem adresy URL.

Do działania Strony wykorzystywana jest pamięć lokalna przeglądarki. Umożliwia ona optymalizację czasu ładowania Strony oraz ułatwienie korzystania ze Strony poprzez przechowanie danych pomiędzy sesjami nawet po ponownym uruchomieniu przeglądarki.

Do informacji gromadzonych niejawnie należą między innymi poniższe dane wykorzystywane do obsługi oraz usprawnienia procesu płatności:

 • e-mail, dane personalne (imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe) oraz identyfikator transakcji w celu realizacji płatności eMerchantPay; za Twoją wyraźną zgodą przechowujemy także niewrażliwe dane użytych przez Ciebie kart płatniczych dla przyspieszenia późniejszych płatności;
 • e-mail, data, status, kwota oraz identyfikator transakcji wykorzystane bądź wygenerowane w celu realizacji płatności tpay.com;
 • e-mail, identyfikator konta użytkownika, status, kwota oraz identyfikator transakcji wykorzystane bądź wygenerowane w celu realizacji płatności Skrill;
 • e-mail, identyfikator konta użytkownika, dane personalne (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, płeć, dane kontaktowe, balans konta, język oraz waluta konta) oraz dane do fakturowania wykorzystane bądź wygenerowane w celu realizacji płatności Neteller;
 • docelowy adres bitcoin oraz identyfikator transakcji wykorzystane bądź wygenerowane w celu realizacji płatności Cubits;
 • e-mail, telefon, kraj oraz identyfikator transakcji wykorzystane bądź wygenerowane w celu realizacji płatności Sofort.

W celu uzyskania więcej informacji na temat danych gromadzonych podczas płatności zapraszamy do zapoznania się z politykami prywatności poszczególnych bramek płatniczych (zobacz więcej).

Informacje gromadzone w sposób niejawny są wykorzystywane także przez zewnętrzne usługi (zobacz więcej).

Usługi zewnętrzne

Statystyki, reklama oraz zabezpieczenia

Do obsługi zabezpieczeń Strony oraz gromadzenia i analizy informacji o jej działaniu wykorzystujemy poniższe usługi zewnętrzne:

 • Google Analytics – w celu śledzenia ruchu i prowadzenia rozbudowanych statystyk pozwalających nam na identyfikację źródeł odwiedzin oraz analizę działania Strony;
 • Google reCAPTCHA – w celu usprawnienia zabezpieczeń Strony poprzez ochronę przed zautomatyzowanymi skryptami;
 • Facebook Pixel – w celu śledzenia ruchu i prowadzenia rozbudowanych statystyk pozwalających nam na tworzenie lepszych kampanii reklamowych.

Usługi te, do poprawnego działania, gromadzą i wykorzystują informacje. W celu uzyskania informacji o danych zbieranych przez usługi Google zapraszamy do zapoznania się z warunkami korzystania z usług Google oraz polityką prywatności Google. W celu uzyskania informacji o danych zbieranych przez usługi Facebook zapraszamy do zapoznania się z zasadami Facebooka.

Płatności

Nie przechowujemy szczegółowych danych kart płatniczych w naszych bazach danych. Do zapamiętania danych kart płatniczych wykorzystujemy zewnętrzne bramki płatności zgodne z wymogami normy bezpieczeństwa PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). W naszych bazach danych przechowywane są wyłącznie odniesienia do kart płatniczych zapamiętanych w zewnętrznych bramkach płatności. Przechowywane przez nas odniesienia zawierają wyłącznie niewrażliwe dane kart płatniczych: datę ważności, imię i nazwisko posiadacza oraz ostatnie cztery cyfry numeru karty. Dane kart płatniczych wykorzystywane i zapamiętywane są tylko i wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili odniesienia do zapisanych kart płatniczych mogą zostać przez Ciebie usunięte. Dane karty płatniczej usuwane są także w danej zewnętrznej bramce płatności, jeżeli taka funkcjonalność jest przez nią udostępniana. Należy pamiętać, że pełne usunięcie danych może nie być możliwe ze względu na sposób funkcjonowania danej bramki płatniczej. Szczegółowe informacje na temat rodzaju przechowywanych danych w używanych przez nas bramkach płatności można uzyskać w politykach prywatności i warunkach użytkowania poszczególnych bramek płatności – zobacz więcej. Usunięcie zapamiętanych danych karty płatniczej nie spowoduje anulowania rozpoczętych nią transakcji.

Do realizacji powyższych celów przetwarzamy dane kart płatniczych podane w formularzach zamieszczonych na stronie. Operacja ta jest w pełni zgodna z wymogami PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Wszystkie podane przez Ciebie dane płatności przesyłane są szyfrowanym połączeniem SSL (Secure Socket Layer).

Informujemy, że w ramach ochrony Twoich danych podejmujemy wszystkie niezbędne działania, aby Twoje dane nie były przypadkowo utracone, użyte w niewłaściwym celu, ujawnione, w jakikolwiek sposób zmienione bądź zniszczone. Ponadto chronimy je przed nieautoryzowanym dostępem.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o danych zbieranych przez poszczególne bramki płatności należy zapoznać się z poniższymi dokumentami:

Udostępnianie danych

Nie udostępniamy Twoich danych firmom, organizacjom ani innym osobom trzecim z poniższymi wyjątkami:

 • w przypadku, gdy otrzymaliśmy Twoją wyraźną zgodę na ich udostępnienie;
 • możemy przekazywać Twoje dane zaufanym podmiotom, które przetwarzają je na nasze potrzeby i w celach określonych tylko i wyłącznie przez nas z zachowaniem najwyższej poufności i bezpieczeństwa informacji, w szczególności firmom należącym do naszej grupy bądź naszym partnerom biznesowym;
 • gdy uznamy to za uzasadnione w związku z przestrzeganiem obowiązującego nas prawa;
 • badaniem naruszeń bezpieczeństwa Strony, wykrywaniem i zapobieganiem oszustw oraz ulepszaniem zabezpieczeń i innych kwestii technicznych;
 • możemy także udostępniać dane, które nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację określonej osoby, na przykład w celu wyświetlenia ostatnich wygranych bądź publikacji ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze Strony.

Bezpieczeństwo danych

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane były przechowywane bezpiecznie. W ramach naszej polityki bezpieczeństwa, nie przechowujemy haseł w formie jawnej. Korzystamy z najnowszych standardów i rekomendacji, aby dane oraz konta naszych użytkowników były w pełni bezpieczne, w tym między innymi:

 • poprzez regularną aktualizację serwera;
 • natychmiastowe wdrażanie poprawek bezpieczeństwa;
 • spełnianie wszystkich wymogów standardów bezpieczeństwa określonych przez PCI-DSS dla podmiotu przetwarzającego dane kart płatniczych;
 • wymuszanie i korzystanie z zabezpieczonych połączeń tam, gdzie jest to możliwe;
 • kontrolujemy poziomy dostępu do danych, do których dostęp posiadają tylko i wyłącznie osoby, firmy bądź organizacje, które muszą go mieć; ponadto podmioty te są zobowiązane do zachowania ścisłej poufności pod groźbą surowych konsekwencji;
 • ochronę przeciw nieautoryzowanemu dostępowi, automatyczne blokady ataków oraz ogólny monitoring aktywności na Stronie.

Usuwanie danych

Usunięcie danych z Twojego profilu nie jest jednoznaczne z całkowitym ich usunięciem z naszego systemu. Dane te mogą być nadal przechowywane w systemach i plikach kopii zapasowych do roku czasu. Kopie zapasowe, z uwagi na ich znaczenie i wrażliwość, przechowywane są także na innych serwerach należących do nas i zarządzanych przez nas oraz firmy trzecie obsługujące nasze serwery na mocy odrębnych umów. Twoje dane znajdujące się w kopiach zapasowych mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w celu ich przywrócenia w nagłych przypadkach wymagających użycia kopii zapasowych. Zmiany w danych Twojego profilu dokonane pomiędzy datą wygenerowania kopii zapasowej, a datą jej przywrócenia będą utracone, o czym będziesz jasno informowany.

Poprzez pisemny kontakt z nami masz możliwość usunięcia Twojego konta użytkownika. Dane usuniętego konta zostaną zachowane w celu zapobieżenia utraty powiązania pomiędzy kontem, a dokonanymi transakcjami i innymi czynnościami wykonanymi przez Ciebie w systemie. Na Twoje wyraźne życzenie możemy całkowicie usunąć dane Twojego profilu z systemu poprzez ich zmianę na anonimowe, nie spowoduje to jednak usunięcia danych o dokonanych transakcjach.

Ograniczenia wieku

Nasza Strona jest skierowana do osób pełnoletnich. Nigdy celowo nie zbieramy ani nie używamy danych osób, o których wiemy, że nie spełniają naszego kryterium wieku. Jeżeli zauważymy, że na naszej Stronie zarejestrowała się osoba niepełnoletnia, dokładamy wszelkich starań, aby usunąć jej dane z naszego systemu.

Ograniczenia Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do usług oferowanych przez naszych partnerów bądź inne podmioty posiadające reklamy i/lub odniesienia do naszej Strony, a także nie ma zastosowania do innych stron, do których odniesienia znajdują się na Stronie. Należy oddzielnie zapoznać się z ich polityką prywatności i warunkami użytkowania.

Polityka cookies

Do korzystania z głównych części Strony niezbędna jest włączona obsługa plików cookies w przeglądarce. Możesz ustawić swoją przeglądarkę, aby nie obsługiwała plików cookies, jeżeli sobie tego życzysz, niemniej korzystanie z naszej Strony będzie bardzo ograniczone.

Aby dowiedzieć się w jaki sposób możesz wyłączyć obsługę plików cookies, skorzystaj z dokumentacji swojej przeglądarki.

Zmiany

Staramy się aktualizować niniejszą Politykę prywatności na bieżąco. W przypadku dużych zmian, w szczególności zawierających zwiększenie ograniczeń dostępu do Twoich danych bądź poszerzenia zakresu ich udostępniania, o zmianach poinformujemy drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości na Twój adres e-mail, jednakże zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia zmian w niniejszej Polityce prywatności w sposób absolutnie dyskretny, bez uprzedniego powiadomienia. Aby pomóc Ci śledzić zmiany, prowadzimy archiwum zmian, dzięki którym możesz w łatwy sposób przejrzeć, które reguły uległy zmianie. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za upewnienie się, czy w niniejszej Polityce prywatności lub Warunkach użytkowania nastąpiły zmiany. Jakiekolwiek korzystanie ze Strony po wprowadzeniu zmian w Polityce prywatności lub Warunkach użytkowania uznawane jest za ich akceptację. W każdej chwili masz możliwość przejrzenia swoich danych oraz ich usunięcia zgodnie i w zakresie określonym w niniejszej Polityce prywatności.

Kontakt

Jeżeli masz do nas jakieś pytania odnośnie niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami poprzez dostępne metody kontaktu (e-mail, formularz kontaktowy, telefon).

OK