Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů RedFoxLottou (dále již Zásady ochrany osobních údajů) se vztahují na redfoxlotto.com webovou stránku (dále nazýváno jako Webová stránka) provozovaná a udrženovaná společností White Lotto B.V., Fransche Bloemweg 4, Willemstad, Curacao (dále označována jako Společnost).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů definují typy sbíraných informací, způsoby, jakými jsou používány, přístupem k nich a také metody jejich úprav. Své závazky vůči ochraně soukromí bereme vážně a vyvíjíme maximální úsilí, abychom udrželi následující Zásady ochrany osobních údajů co nejsrozumitelnější a co nejdůkladnější. Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, žádáme Vás, abyste nás kontaktovali prostřednictvím jednoho z dostupných způsobů kontaktu (e-mail, telefon, kontaktní formulář).

Používáním naší Webové stránky přijímáte následující Zásady ochrany osobních údajů a také Podmínky použití. By using our Website you accept the

Informace, které sbíráme

Při užívání Webové stránky sbíráme následující informace:

Otevřeně sbírané od Vás

Při vytváření uživatelského účtu poskytujete emailovou adresu, která bude unikátně používána pro identifikaci Vašeho účtu a pro jeho optimální aktivaci. E-mailová adresa se také používá k povolení připomenutí hesla k provedení funkce.

Také můžeme použít Vaši emailovou adresu a Vaše telefonní číslo pro posílání připomínek týkajících se fungování Webové stránky (včetně přípomínek nutných dle zákonů), novinek o Webové stránce, informací o produktech a službách na Webové stránce a z dalších marketingových důvodů, včetně produktů a služeb třetích stran, které by Vás mohli zajímat (dále označované jako Připomínky). Můžete ukončit přijímání připomínek souvisejících s marketingem, a to kdykoli pomocí rušícího odkazu, který je obsažen v každém emailu, který Vám pošleme, nebo nás kontaktujte pomocí dostupných prostředků: email, telefon, kontaktní formulář.

Po vytvoření svého účtu můžete svůj profil doplnit následujícími údaji: křestní jméno, příjmení, adresa pobytu, datum narození, telefonní číslo a časové pásmo. Tyto informace jsou využívány k urychlení procesů plateb, vkladů a výběrů, pro úpravy Webové stránky (včetně Připomínek), a stejně tak pro zacházení s výhrami na 2500 USD dle paragrafu 3.5 v Podmínkých použití.

Také můžete udržovat registr dat, která nám byla vědomě poskytnuta, abychom mohli být kontaktováni skrz kontaktní formulář, telefonní rozhovor, dopis, Facebook, Twitter nebo dalšími způsoby kontaktování, včetně: jména, emailové adresy, telefonního čísla, poštovní adresy. Poskytnutí Vašeho jména a emailové adresy je nezbytné pro odeslání zprávy skrz náš kontaktní formulář.

Kontakt s námi prostřednictvím sociálních médií, jako je Facebook nebo Twitter, by neměl být považován za oficiální. Vyhrazujeme si právo nereagovat na zprávy zaslané tímto prostředkem kontaktů, a přestože budeme usilovat o to, abychom na ně odpověděli. Chcete-li získat podrobné informace o shromážďování dat společnostmi uvedenými výše, seznamte se s následujícími dokumenty:

Také zpracováváme data platebních karet (číslo, datum expirace, křestní jméno a příjmení držitel, CVV kód), za účelem provedení platby platební kartou. Zjistit více.

Sbírány neotevřeně

Když používáte Webovou stránku, automaticky sbíráme specifické informace a používáme je pro hlavní funkce Webové stránky, osobní nastavení Webové stránky (včetně Připomínek), monitorování příchozího provozu a udržení bezpečnosti. Mimo jiné tam patří:

 • IP adresa;
 • hlavičky odeslané prohlížečem, zejména „User-Agent“, „Accept-Language“ a „Referer“, které obsahují informace jako: typ, verze a jazyk prohlížeče, typ a verze operačního systému a adresa webové stránky, skrz kterou byla Webová stránka nalezena;
 • systémový čas;
 • HTTP žádosti;
 • cookies soubory uložené na doménách nebo subdoménách redfoxlotto.com

Také můžete použít IP adresu pro sběr a zpracování informací o Vaší aktuální poloze pro zlepšení procesů úpravy dat a vlastnímu nastavování Webové stránky (včetně Připomínek).

Některé údaje, které webové prohlížeče automaticky zpřístupní, jsou uloženy v protokolech serveru, včetně úplných požadavků HTTP, času jejich příchodu, adresy IP a adres URL souvisejících s žádostí.

Funkce Webové stránky využívá mezipaměť Vašeho prohlížeče. Umožňuje optimalizovat dobu načítání webových stránek a usnadnit ukládání dat mezi jednotlivými relacemi i po restartování prohlížeče.

Informace, které nejsou otevřeně shromažďovány, zahrnují mimo jiné následující údaje, které se používají ke zpracování a zlepšení platebního procesu:

 • emailová adresa, osobní údaje (křestní jméno, příjmení, adresa, kontaktní informaceú a ID transakce pro zpracování eMerchantPay plateb; S vaším výslovným souhlasem ukládáme i citlivé údaje platebních karet, které používáte, abychom zrychlili další platby;
 • E-mailová adresa, datum, stav, částka a ID transakce použité nebo vytvořené k provedení tpay.com plateb;
 • E-mailová adresa, ID uživatelského účtu, stav, částka a ID transakce použité nebo vytvořené k provedeníSkrill plateb;
 • E-mailová adresa, ID uživatelského účtu, osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození, pohlaví, kontaktní údaje, zůstatek účtu, jazyk účtu a měna) a fakturační údaje použité nebo vytvořené k provedeníNeteller plateb;
 • Cílové bitcoinové adresy a ID transakcí použité nebo vytvořené k provedeníCubits plateb.

Pro získání více informací o sběru dat během plateb bychom Vám doporučili se seznámit se Zásady ochrany osobních údajů jiných platebních brán (zjistit více).

Informace, které nejsou sbírány otevřeně jsou též používány službami třetích stran (zjistit více).

Služby třetích stran

Statistiky a zabezpečení

Pro zajištění zabezpečení Webové stránky a sběru a analýze informací ohledně jejího fungování, používáme následující služby třetích stran:

 • Google Analytics – pro monitorování a detailní statistiku, která nám umožňuje identifikovat zdroje návštěv a analyzovat fungování Webové stránky;
 • Google reCAPTCHA – pro zlepšení zabezpečí Webové stránky ochranou proti automatizovaným skriptům.

Výše uvedené služby sbírají a používají informace, aby správně fungovaly. Pro získání informací ohledně dat shromažďovaných službami Google Vám doporučujeme si přečíst Podmínky používaání Google služby a Google Zásady ochrany osobních údajů.

Platby

Neukládáme detailní data platebních karet v naší databázi. Pro ukládání dat platebních karet používáme platební brány třetích stran, které vyhovují požadavkům bezpečnostních standardů PCI-DSS (Standard pro zabezpečení platebních karet). Naše databáze ukládají pouze odkazy na platební karty uložené v platebních bránách třetí strany. Odkazy, které ukládáme, obsahují pouze necitlivé údaje platebních karet: datum expirace, jméno a příjmení držitele a poslední čtyři číslice čísla karty. Údaje platební karty se používají a ukládají pouze s Vaším výslovným souhlasem. Údaje o uložené platební kartě můžete kdykoli smazat. Údaje platebních karet budou také vymazány z konkrétní platební brány třetí strany za předpokladu, že tato funkce bude k dispozici. Je třeba si uvědomit, že nemusí být možné zcela vymazat data kvůli způsobu fungování konkrétní platební brány. Podrobné informace o typu dat uložených v platebních bránách, které používáme, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů a podmínkách používání různých platebních bran – další informace . Vymazání uložených údajů platební karty nezruší iniciované transakce.

K provedení výše uvedených procesů zpracováváme poskytnuté údaje platebních karet prostřednictvím formulářů dostupných na webových stránkách. Taková operace je v plném souladu s požadavky PCI-DSS (standard pro zabezpečení dat v oblasti platebních karet). Všechny poskytnuté údaje o platbách jsou zasílány prostřednictvím šifrovaného připojení SSL (Secure Socket Layer).

Ujištujeme Vás, že k ochraně Vašich dat podnikáme veškerá nezbytná opatření, abychom zajistili, že Vaše data nebudou náhodně ztracena, zneužita, zveřejněna nebo jakýmkoli způsobem změněna nebo zničena. Chráníme je také před neoprávněným přístupem.

Pro získání detailních informací ohledně dat sbíraných skrz různé platební brány je nutné se seznámit s následujími dokumenty:

Sdílená data

Vaše data neposkytujeme společnostem, organizacím nebo jiným třetím stranám až na následující výjimky:

  • V případě, že jsme obdrželi Váš výslovný souhlas s jejich zpřístupněním;
  • Můžeme zaslat Vaše údaje důvěryhodným subjektům, které je zpracovávají pro naše potřeby a pro účely definované výhradně námi, zatímco je zachována nejvyšší důvěrnosti a bezpečnost informací, zejména společnostem, které jsou součástí naší skupiny nebo našich obchodních partnerů;
  • Pokud to považujeme za opodstatněné, abychom dodrželi zákon, kterému podléháme;

<liPři analýze narušení bezpečnosti webových stránek, odhalování a předcházení podvodů a zlepšení bezpečnosti a dalších technických záležitostí;

 • Můžeme také sdílet data, která nemohou být použita k jednoznačné identifikaci jednotlivce pro účely, jako je zobrazování nejnovějších výher nebo zveřejňování obecných statistik o používání webových stránek.

Bezpečnost dat

Vyvíjíme maximální úsilí, abychom zajistili, že Vaše data budou bezpečně uložena. V souladu s našimi zásadami zabezpečení neukládáme hesla v prostém textu. Používáme nejnovější standardy a doporučení, abychom zajistili, že údaje a účty našich uživatelů budou zcela v bezpečí, mimo jiné včetně:

 • pravidelného updatování serveru;
 • okamžité implementace aktualizací zabezpečení;
 • splnění všech požadavků bezpečnostních standardů definovaných systémem PCI-DSS pro subjekt, který zpracovává údaje platebních karet;
 • vynucování a používání bezpečných spojení, kdykoli je to možné;
 • kontrola míry přístupu k údajům, které jsou k dispozici pouze jednotlivcům, společnostem nebo organizacím, které je potřebují k přístupu; Tyto subjekty jsou rovněž povinny zachovávat přísnou důvěrnost nebo čelit vážným důsledkům;
 • ochrana před neoprávněným přístupem, automatizované bloky útoků a celkové sledování aktivity Webových stránek.

Smazání dat

Smazání Vašich profilových dat není synonymem úplného odstranění z našeho systému. Uvedená data mohou být stále uložena v systémech a souborech záložních kopií po dobu až jednoho roku. Záložní kopie jsou kvůli jejich významu a citlivosti uloženy také na jiných serverech, které vlastníme a udržujeme je my a společnosti třetích stran, které provozují naše servery v rámci samostatných smluv. Vaše data obsažená v záložních kopiích mohou být použita pouze pro obnovení ve zvláštních případech vyžadujících použití záložních kopií. Změny dat Vašeho profilu, ke kterým došlo mezi datem vytvoření záložní kopie a datem obnovení, budou ztraceny a budete o tom výslovně informováni.

Váš uživatelský účet můžete smazat tak, že nás písemně kontaktujete. Údaje smazaného účtu budou uchovány, aby se zabránilo ztrátě vztahu mezi účtem a uskutečněnými transakcemi, jakož i dalšími akcemi, které jste provedli v systému. Při Vaší explicitní žádosti můžeme data profilu ze systému smazat tak, že nahradíme anonymními údaji, ačkoli nebudou vymazána data pro provedené transakce.

Věková omezení

Naše webové stránky jsou zaměřené na osoby starší 18 let. Nikdy záměrně nevybíráme ani nepoužíváme údaje lidí, o kterých víme, že nesplňují naše věková kritéria. Kdykoli zjistíme, že si osoba mladší 18 let založila účet na našich webových stránkách, vyvíjíme maximální úsilí, abychom vymazali data z našeho systému.

Omezení zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na služby nabízené našimi partnery nebo jinými subjekty, které obsahují inzeráty nebo odkazy na naši webovou stránku, ale také se nevztahuje na jiné webové stránky, na které odkazuje naše webová stránka. Každý se musí samostatně seznámit s jejich zásadami ochrany soukromí a podmínkami používání.

Cookies politika

Aby bylo možné využívat hlavní funkce Webové stránky, je nutné povolit soubory cookie ve webovém prohlížeči. Můžete nastavit, aby Váš prohlížeč soubory cookie nepovoloval, pokud byste takto chtěli učinit, bude používání naší Webové stránky velmi omezené.

Pro zjištění, jak zabránit souborům cookie, obraťte se na dokumenty Vašeho webového prohlížeče.

Změny

Snažíme se průběžně aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů. V případě významných změn, zejména těch, které zahrnují zvýšená omezení přístupu k Vašim údajům nebo rozšíření rozsahu jejich sdílení, Vás o změnách budeme informovat elektronicky zasláním zprávy na Vaši e-mailovou adresu, ačkoli si rezervujeme právo provádět změny těchto Zásad ochrany soukromí zcela diskrétním způsobem bez předchozího upozornění. Vaše výhradní zodpovědností je zjistit si případné změny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo v Podmínkách použití. Jakékoliv použití webových stránek po provedení změn v Zásadách ochrany osobních údajů nebo v Podmínkách použití bude považováno za přijetí těchto změn. Vaše údaje můžete kdykoli zkontrolovat nebo je smazat v souladu s oblastmi definovanými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Kontakt

Pokud máte jakékoli otázky týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás dostupnými prostředky kontaktu (email, kontaktní formulář, telefon).

OK