Powerball

Hrajte Powerball Online

388 130 100 €

Minimální počet řádků pro tuto loterii je 2.

Zvolte typ tiketu
Suma: 0,00 €

Toto je loterie, která se díky svým obrovským jackpotùm pravidelnì stará o novinové titulky. A teï si mùžete zahrát Powerball USA z České republiky nebo jiné zemì. Vyberte si svá èísla, zaplate online a naši agenti pro Vás zakoupí tiket. To je naše služba. Pokud vyhrajete, nemusíte se obávat, že Vám nebude zaplaceno. Postaráme se také o Vaši výplatu.

Proè je Powerball jackpot tak vysoký?

hrát USA loterie
Za prvé, protože nikdy nesmí být nižší než 40 milionù dolarù. Kdykoli je jackpot vyhrán, nejvyšší cena se restartuje na 40 milionù dolarù. Když k tomu dojde, zaène jackpot Powerball stoupat o 10 až 20 milionù dolarù za slosování. Jsou zde dvì slosování týdnì. Trvá tedy jen dva týdny, než jackpot pøekroèí bariéru ve výši 100 milionù dolarù (pokud ovšem nìkdo nevyhraje nejvyšší cenu, samozøejmì). Jakmile k tomu dojde, obvykle se zvyšuje po každém slosování o 10-15%.

Pravidelnì se však stává, že jackpot není vybrán po dobu osmi až devíti týdnù. Poté dosáhne 500 milionù dolarù nebo více. V tu chvíli zaèínají kupovat tikety doslova všichni v USA. V tu chvíli se míè opravdu rozžhaví. Poté staèí pouze jedno slosování k posunu od 500 milionù k 1 miliardì dolarù nebo více.

Online hraní Powerball je snadné

Je zøejmé, že vyšší jackpoty získávají celosvìtovou pozornost v médiích. To zahrnuje i Českou republiku a fanoušci loterií z celého svìta chtìjí hrát online. Toto je služba, kterou poskytujeme. Nejen pro klienty Èeské republiky, ale pro každou plnoletou osobu , která chce hrát jackpot Powerball USA.

Jak US Powerball funguje?

powerball online
Hráèi si musí vybrat pìt èísel od 1 do 69 (bílé míèky), plus 1 èíslo od 1 do 26 (èervené míèky). Abyste mohli vyhrát jackpot, musíte mít na tiketu všech 6 èísel.

Je legální hrát Powerball z České republiky?

Ano je! Pøedstavte si, že jste v USA – mùžete si tam snadno koupit tiket. Pokud vyhrajete, máte zákonný nárok na získání své výhry. Loterie není omezena na legální obyvatele USA. Takže pokud jste rezidentem České republiky a nìkdo jiný pro Vás koupí lístek na místì, Váš nárok je zabezpeèený. Je to Váš tiket, a na tom záleží.

Nyní tedy není dùvod, abyste nezkusili vyhrát jackpot Powerball – získejte online tiket hned teï!

OK