Podmínky použití

Tyto Podmínky použití RedFoxLottou (nadále označované jako Podmínky použití) se aplikují na redfoxlotto.com webovou stránku (nadále označovanou jako Webová stránka) provozována a udržována společností White Lotto B.V., Fransche Bloemweg 4, Willemstad, Curacao. Společnost licencovaná a regulovaná zákonem Curacao pod hlavním držitelem licence Curacao eGaming s licenčním číslem 8048/JAZ. Společnost White Lto Limited (CY) (reg. číslo HE 413497) se sídlem na adrese Voukourestiou, 25 Neptun House, 1. patro, byt/kancelář 11, Zakaki, 3045, Limassol, Kypr, jedná jako jednatel jménem společnosti subjekt držitel licence White Lotto B.V.} (dále jen „Společnost„).

Zobrazením, procházením nebo jakýmkoli používáním Webové stránky jste subjektem následujících Podmínek použití a také našich Zásad ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, žádáme Vás, abyste přestali používat naši Webovou stránku.

Máte-li jakékoli připomínky nebo otázky týkající se těchto Podmínek použití, žádáme Vás, abyste nás kontaktovali prostřednictvím jednoho z dostupných způsobů kontaktu (e-mail, telefon, kontaktní formulář).

1. Ostatní definice

 • Loterie – číslo hry, ve které se koná Losování.
 • Losování – losování specifického množství čísel ze specifického intervalu čísel standardních čísel nebo standardní a bonusová čísla v rámci vybrané Loterie. Losování se konají cyklicky ve dnech a hodinách předem určených Provozovatelem dané Loterie.
 • Provozovatel – subjekt, který organizuje Losování v dané Loterii.
 • Tiket – Elektronický tiket pro losování Vámi vybrané Loterie, který obsahuje jeden nebo více Řádků.
 • Řádek – jednotlivá sada čísel, kterou jste vybrali pro dané losování Loterie. V závislosti na Loterii může obsahovat různé množství nebo jinou sázku (jiného rozsahu) pro standardní a bonusová čísla (pokud existují).
 • Výhry – pozitivní příjem za daný Tiket, který znamená, pozitivní výsledek pro konkrétní Tiket, což znamená výsledek, pro který byl splněn výběr požadovaného množství Vámi vybraných čísel v určité loterii, jež byla vylosována Losování (pro které byl příslušných Tiket koupený) ze standardních nebo bonusových čísel (pokud existují) pro jeden nebo více Řádků zahrnutých do konkrétního Tiketu. Všechny dodatečné Výhry za konkrétní Tiket se nezapočítávají do Výher a jsou majetkem Společnosti.
 • Vklad – prostředky na Vašem účtě, které budou později použity ke koupi Tiketů.
 • Účet – Váš uživatelský účet, který obsahuje Vaše prostředky, zakoupené Tikety a data s nimi spojená.

2. Omezení použití

Webová stránka je určena pro každou fyzickou osobu, která dosáhla věku, kdy ji může zákonně používat podle zákonů, které jsou jí podřízeny. Prosíme Vás, abyste webovou stránku nepoužívali, pokud nesplňujete tato kritéria, protože by to mohlo mít za následek, že Váš účet bude pozastaven a jeho data budou trvale smazána v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a paragrafem 4.7 těchto Smluvních podmínek. Používáním Webové stránky a jejích služeb potvrzujete, že neporušujete žádné zákony, kterými se musíte řídit, jste duševně zdraví a přebíráte plnou zodpovědnost za své jednání. Také přebíráte zodpovědnost za to, že si ověříte, zda se můžete účastnit nebo sbírat Výhry v Losování, kterých se účastníte skrz naši Webovou stránku. Prohlašujete, že Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za ověření výše uvedených skutečností a na základě toho se vzdáváte uplatnění nároků vůči nám z tohoto důvodu. Prohlašujete, že chápete a souhlasíte s tím, že Vám nemůžeme poskytnout žádné informace, rady nebo záruky týkající se právních záležitostí.

3. Služby

 1. Tato Webová stránka poskytuje služby nákupu, zpracování a ukládání Tiketů pro Losování, která vyberete, a umístění vkladů, které budou později použity k nákupu Tiketů.
 2. TTikety, které koupíte, jsou zpracovávány a zasílány subjektům třetích stran za účelem jejich fyzického nákupu v oficiálních prodejnách konkrétní Loterie nebo zpracovaných alternativní službou (v závislosti na konkrétní Loterii nebo výši jejích současných hlavních výher, nebo podle rozhodnutí Společnosti), která Vám zaručuje výhody rovnající se těm z fyzicky zakoupeného Tiketu.
 3. Vzhledem k povaze služby a skutečnosti, že se okamžitě zpracovává, není možné upustit od nákupu Tiketu.. Z tohoto důvodu jsou veškeré dispozice nákupu Tiketů konečné a nepodléhají zrušení nebo vrácení peněz.
 4. Výše Výher je vždy v souladu s výplatou, která byla oficiálně poskytnuta Provozovatelem loterie (po odečtení potenciálních poplatků) a převedena na měnu Vašeho účtu podle aktuálního kurzu, aniž jsou dotčeny paragrafy 3.5, 3.6 a 3.7. Daně, cla a další platby mohou být pokryty z výher jak ze strany Provozovatele, tak i ze strany Společnosti. Navzdory výše uvedenému jste povinni pokrýt všechny daně, cla a další platby spojené se sběrem Výher.
 5. Výhry až do výše 2500 USD (vypočítané aktuálním směnným kurzem) jsou automaticky vloženy na Váš účet. Výhry nad 2500 USD jsou přezkoumávány jednotlivě a mohou být vloženy na Váš účetručně nebo mohou vyžadovat Vaši přítomnost za účelem vybrání Výher. Budete námi informováni o všech postupech. Souhlasíte také s tím, že budete podnikat jakékoli kroky a překládat veškeré dokumenty nebo podepíšete smlouvy, pokud jsou nezbytné pro výběr Výhry.
 6. Výhry z Tiketu v rámci nástroje Rychlé volby jsou přiřazeny k Vašemu účtu na základě informací, které nám poskytl Provozovatel, a proto se mohou na Vašem účtu objevit se zpožděním.
 7. YTímto berete na vědomí, že Vaše údaje (včetně osobních údajů) mohou být doručeny Provozovateli a jiným subjektům třetích stran, pokud jsou vyžadovány pro sběr Výher.
 8. Společnost nenabízí vlastní hry, Loterie jsou organizovány a řízeny třetími Provozovateli třetích stran. Společnost není přímo spojena s žádným z Provozovatelů. Jakékoli odkazy na Provozovatele dostupné na této Webové stránce slouží pouze informačním účelům a neinformují o službách konkrétního Provozovatele a ani s žádným z nich nepředstavují souvislost.
 9. Využíváním služeb dostupných na Webové stránce prohlašujete, že všechny finanční prostředky, které používáte k nákupu Tiketů nebo k Vkladům, jsou Vaše a nepocházejí z krádeže nebo nejsou omezeny nebo hlášeny příslušnými orgány jako ztracené.
 10. Cena za Tiket obsahuje poplatek za služby poskytované na Webové stránce. Používáním této Webové stránky se tímto vzdáváte jakéhokoliv práva k projednání, argumentaci nebo uplatnění nároků ve vztahu k výše uvedené ceně a potvrzujete, že víte, že se může lišit od oficiální ceny stanovené Provozovatelem.
 11. Veškeré prodeje Tiketů na konkrétní Losování musí být provedeny před datem a hodinou Losování uvedenou v tabulce 1.1. Uzávěrka pro umísťování prodeje Tiketů se liší v závislosti na konkrétní Loterii. Vyhrazujeme si právo změnit hodiny uvedené v tabulce 1.1 v případě, že Provozovatel odloží datum Losování, což se děje bez naší kontroly. Pořízení Tiketu mezi hodinou uvedenou v tabulce 1.1 a hodinou Losování se může uskutečnit pouze pro další Losování konkrétní Loterie, což bude výslovně oznámena během nákupního procesu. Datum uskutečnění prodeje Tiket se považuje za datum přijetí potvrzení z platební brány, kterou jste použili k platbě za Tiket. V případě, že nám bude doručen doklad o příjmu po datu a hodině Losování uvedených v tabulce 1.1, vyhrazujeme si právo automaticky přesunout lístek na další Losování Loterie, na kterou byl Tiket zakoupen.
  Table 1.1. Uzávěrky Loterií.
  Loterie Uzávěrka Časové pásmo
  Eurojackpot 18:30 Evropa/Helsinky
  EuroMilliony 19:00 Evropa/Paříž
  Mega Milliony 21:45 Amerika/New York
  Polské Lotto 20:40 Evropa/Varšava
  Powerball 21:00 Amerika/New York
  SuperEnalotto 18:30 Evropa/Řím
  UK Loterie 18:30 Evropa/Londýn
 12. V případě vzácných a neúmyslných chyb v softwaru Webové stránky nebo jiných poruch, které vedou k tomu, že nebyl Tiket dle Vašich pokynů zakoupen, Společnost kompenzuje neúspěšný nákup ve formě Tiketu pro jiná Losování stejné nebo jiné Loterie nebo vrátí náklady na nákup Tiketu formou dodatečných prostředků ve formě vkladu. Odpovědnost společnosti je omezena pouze na částku nákladů na nákup Tiketů.
 13. V rámci jedné objednávky můžete zakoupit nejvýše 20 Tiketů, přičemž celková částka objednávky nesmí překročit 1000 €. V rámci jednoho Tiketu si můžete zakoupit maximálně 25 Řádků.
 14. Účast na Losování (zakoupením Tiketu) podléhá těmto Podmínkám použití, jakož i právním předpisům, podmínkám a pravidlům, kterým podléhá organizace Loterie Provozovatelem.
 15. V případě, že jakékoli chyby budou mít za následek neoprávněné udělení Výhry nebo zvýšení Vašich stávajících Výher, nebudete mít na ně nárok. V takovém případě okamžitě oznámíte tuto skutečnost Společnosti a vrátíte nesprávně vypočtené Výhry (na Vašem účtě) Společnosti (dle jejích pokynů) nebo Společnost by sama o sobě mohla odvést částku, která se rovná těmto Výhrám z Vašeho účtu.

4. Správa účtu

 1. Abyste mohli využívat služby poskytované Webovou stránkou, musíte vytvořit Účet díky úspěšnému ukončení registračního procesu.
 2. Pro úspěšné zvládnutí registračního procesu je nutné mít e-mailový účet. Pro úplnou aktivaci účtu musíte kliknout na aktivační odkaz, který zasíláme na e-mailovou adresu, kterou jste zadali při registraci. Účet můžete používat i bez úplné aktivace, ale některé funkce Webové stránky nemusí být k dispozici.
 3. Vytvořením účtu tímto prohlašujete, že podrobné informace, které poskytnete během procesu registrace a aktualizace, jsou pravdivé a správné a v případě jakýchkoli změn je řádně aktualizujete. Rovněž prohlašujete, že neposkytnete svůj účet třetím osobám a subjektům pod hrozbou pozastavení nebo vymazání účtu.
 4. Prohlašujete, že budete používat Webovou stránku a její služby s dobrými úmysly vůči Společnosti a dalším uživatelům Webové stránky.
 5. Na Webové stránce můžete mít pouze jeden účet. Rovněž prohlašujete, že jste neměli aktivní účet již dříve, který pozastaven nebo smazán. V případě, že tyto požadavky nesplňujete, si Společnost vyhrazuje právo pozastavit nebo smazat všechny účty, které vlastníte.
 6. Společnost si vyhrazuje právo vyžádat si kdykoli další informace a dokumenty, které potvrzují Vaši totožnost. Váš účet může být pozastaven až do splnění uvedených požadavků.
 7. Společnost si vyhrazuje právo okamžitě pozastavit účet nebo zablokovat přístup na Webovou stránku bez uvedení důvodu.
 8. O pozastavení Vašeho Účtu Vás upozorníme emailem zaslaném na adresu uvedenou v profilu Účtu.
 9. Máte právo odvolat se k pozastavení Vašeho Účtu do 14 kalendářních dnů tím, že odpovíte na naše e-mailové oznámení o pozastavení Účtu.
 10. Společnost si vyhrazuje právo smazat pozastavený účet, pokud nesplňuje požadavky na odblokování, které jsme Vám zaslali do 30 kalendářních dnů od jeho pozastavení, nebo pokud nedostaneme Vaše odvolání.
 11. Na odvolání odpovídáme do 30 kalendářních dnů. V případě záporné odpovědi na odvolání může být Váš účet po uplynutí 30 kalendářních dnů smazán. V případě kladné odpovědi na odvolání bude Váš účet odblokován do 48 hodin.
 12. V případě trvalého pozastavení (trvajícího více než 60 kalendářních dnů) nebo smazání účtu bude vklad vrácen prostředkem, na němž jste se se Společností dohodli, až do výše prostředků zákonně převedených na účet aniž by byla dotčena platnost paragrafu 5.2.
 13. Společnost si vyhrazuje právo nevyplácet Výhry přiřazené k pozastavenému nebo smazanému Účtu, pokud byly Tikety obsahující výhry zakoupeny nelegálně a byly porušeny zákony nebo tyto Smluvní podmínky. Uvedené Výhry budou zabaveny Společností. Rozhodnutí o zabavení Výher je konečné a neexistuje žádný opravný prostředek.
 14. Prohlašujete, že budete plně spolupracovat se Společností a poskytnete jí kompletně veškerou potřebnou dokumentaci a s dobrými úmysly, zejména za účelem ověření Účtu a vybírání Výher.
 15. Prohlašujete, že jste odpovědní za účtování a placení daní a všech ostatních plateb stanovených vládou nebo jinými zákonodárnými subjekty ve Vaší zemi, v místě pobytu nebo bydlišti, jejichž platba je nezbytná vzhledem k tomu, že používáte Webovou stránku (včetně, ale nikoliv výhradně, Výherní poplatky). Berete však na vědomí a souhlasíte s tím, že Společnost může zadržet výběr finančních prostředků z Vkladu a zaplatit veškeré nezbytné výdaje, platby a daně požadované zákonem, které se vztahují k Vašemu Účtu, stejně jako krytí dodatečných plateb a nákladů souvisejících s nákupem Tiketů a vybráním vkladů.
 16. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty nebo akce vyplývající z neoprávněného přístupu k vVašemu účtu pomocí přístupových údajů k účtu (e-mail a heslo). Rovněž jste povinni informovat Společnost o jakémkoli podezření z neoprávněného přístupu na Váš Účet.
 17. Prohlašujete, že nebudete provádět žádné operace zpětného zúčtování nebo rušení plateb, které jste provedli ve vztahu k službám, a kompenzovat Společnost za jakékoli ztráty, náklady nebo škody způsobené tím, že jste taková opatření podnikli, a v takovém případě zaplatíte veškeré závazky vůči společnosti.
 18. Prohlašujete, že nebudete Účet používat nelegálně ani jej zpřístupňovat třetím osobám, nebude určen k podvodům, praní špinavých peněz nebo jakýmkoli jiným nežádoucím činnostem, a nebudete se osobně nebo prostřednictvím třetích stran pokušet o porušení bezpečnosti, získání zdrojového kódu, upravovavání nebo provádění jakékoli činnosti, které by mohly způsobit poškození Webové stránky nebo Společnosti včetně infrastruktury a zaměstnanců.
 19. V případě porušení výše uvedeného prohlášení je Společnost oprávněna odhalit veškeré informace a údaje týkající se účtu příslušným orgánům, pozastavit nebo vymazat Účet, jakož i zabavit veškeré finanční prostředky na Účtu včetně vkladů a výher, ani se nevylučuje, že Společnost nevylučuje od podniknutí jiných akcí, které nejsou specificky uvedeny v těchto Podmínkách použití.
 20. Oprávňujete společnost, aby zpřístupnila Vaše údaje a informovala příslušné orgány, poskytovatele internetových služeb, banky, společnosti provozující platební karty, poskytovatele elektronických platebních služeb nebo jiné finanční instituce o jakýchkoli podezřelých, protiprávních, podvodných nebo nevhodných činnostech, které jste podnikli sami nebo s pomocí Účtu a budete plně spolupracovat se Společností za účelem vyšetřování a odhalení takových činů.
 21. Odškodníte společnost a vzdáte se všech nároků vůči společnosti vyplývajících z nároků, žalob, škod, ztrát, nákladů a výdajů, včetně právních poplatků vzniklých porušením těchto Podmínek jakýmkoli způsobem nebo jakýchkoli dalších závazků vyplývajících z použití Účtu.
 22. Tímto souhlasíte s tím, že společnost White Lto Limited (CY) (reg.číslo HE 413497) se sídlem na adrese Voukourestiou, 25 Neptun House, 1. patro, Byt/kancelář 11, Zakaki, 3045, Limassol, Kypr, odpovídá za kreditní kartu. a zpracování plateb. Abyste mohli používat Služby a vložit Vstup do hry, budete muset společnosti poskytnout podrobnosti o platebních prostředcích a/nebo převodu finančních prostředků na váš uživatelský účet („Hraní kredity“) jakýmkoli způsobem určeným Společností. Pokud převedete finanční prostředky na svůj Uživatelský účet, budou tyto prostředky vloženy na váš Uživatelský účet po skutečném přijetí prostředků Společností. Minimální a maximální limity mohou být uplatněny v souvislosti s převodem finančních prostředků do az vašeho uživatelského účtu v závislosti na vaší historii u Společnosti, způsobu vkladu, ověření ID a dalších faktorech, které určí výhradně Společnost. Společnost strhne z vašeho uživatelského účtu a/nebo vašich platebních prostředků v době, kdy zadáte požadavek na zadání herního příspěvku prostřednictvím webové stránky.

5. Výběry

 1. Prostřednictvím svého Účtu můžete odeslat výběr.
 2. Fondy vkladu, které pocházejí z plateb provedených prostřednictvím vybrané platební metody, mohou být vybrány pouze stejným způsobem, a to bez porušení platnosti paragrafů 5.4 a 5.5.
 3. Vkladové fondy, které pocházejí z výher, mohou být vybrány libovolnou metodou dle Vaší volby, aniž je dotčena platost paragrafů 5.4 a 5.5.
 4. Vybrání z platebních karet být provedeno pouze do výše částky zaplacených prostředků s použitím konkrétní platební karty.
 5. Společnost vynaloží maximální úsilí na výběr finančních prostředků pomocí Vámi vybraného způsobu platby. V případě, že výběr vybraným způsobe, není možný, finanční prostředky budou vybrány bankovním převodem nebo jinou metodou, na níž jste se se Společností dohodli.
 6. Minimální částka výběru je 10 €.
 7. Společnost si neúčtuje poplatky za výběr finančních prostředků, přestože mohou vzniknout náklady a poplatky od subjektů třetích stran. Všechny platby tohoto druhu budou kryty z vybíraných prostředků.
 8. Společnost si vyhrazuje právo odvolat výběr finančních prostředků v případě podezření (dle názoru Společnosti), že byste mohli podniknout nebo provést podvodné, porušit stávajícího zákona nebo jinak porušit zájem Společnosti nebo způsobit nějaké pochybnosti. V takových případech může Společnost podniknout, zapojit se do něj nebo jakkoli podporovat jakékoli vyšetřování v této záležitosti (včetně, ale bez omezení, zpřístupnění veškerých informací, včetně osobních údajů, všem subjektům třetích stran, u kterých Společnost bude považovat sdílení informací za nutné) a zároveň souhlasíte s tím, že budete spolupracovat a podporovat všechny kroky podniknuté v této věci.

6. Duševní vlastnictví

 1. Webová stránka, její obsah a funkce jsou vlastnictvím společnosti a jsou plně chráněny řádnými mezinárodními zákony o autorských právech a dalšími zákony o duševním vlastnictví.
 2. Všechna autorská práva vztahující se k Webové stránce a veškerý její obsah a služby jsou výlučným vlastnictvím společnosti (aniž jsou dotčeny paragrafy 6.6).
 3. Je zakázáno používat práva uvedená v paragrafech 6.2 bez písemného souhlasu Společnosti.
 4. RedFoxLotto je obchodní značka vlastněná Společností a její použití bez souhlasu Společnosti je zakázáno a představuje porušení práv Společnosti.
 5. Veškerý obsah dostupný na Webové stránce je určen pouze pro osobní potřebu. Jakékoliv jiné použití je zakázáno a přebíráte plnou zodpovědnost za jakékoliv škody, náklady a výdaje, které by mohly vzniknout použitím způsobem, který není povolen v těchto Podmínkách použití.
 6. Všechny loga Loterií a platební metody jsou vlastnictvím adekvátních subjektů, které je také spravují. Webová stránka a Společnost nejsou v žádném případě přidruženy k těmto subjektům.

7. Omezení odpovědnosti

 1. Neneseme žádnou odpovědnost za porušení zákona, zanedbání, dohled, ztráty, ztráty dat nebo poškození jakéhokoli druhu, které vzniknou přímo nebo nepřímo z použivání Webové stránky, jejích služeb nebo porušením těchto Podmínek použití. Společnost vynaloží veškeré úsilí, aby zabránila chybnému fungování Webové stránky, ačkoli v případě jakýchkoli poruch si společnost vyhrazuje právo zrušit nebo pozastavit Váš přístup ke službám, které nefungují správně.
 2. Nezodpovídáme za žádné chyby, zanedbání, přerušení, smazání, poruchu nebo zpoždění při přenosu zpoždění, poruchy komunikačních linek, krádež, poškození, neoprávněný přístup, změnu dat nebo informací nebo jakoukoli nepřímou nebo přímou škodu způsobenou výše uvedenými skutečnostmi. Nezodpovídáme se za žádné technické problémy poskytovatelů komunikačních služeb, selhání systémů, počítačů, serverů nebo poskytovatelů, nesprávné funkce počítačového vybavení, softwaru nebo přetížení internetového provozu ve vztahu k jakýmkoli webovým stránkám.
 3. Vyhrazujeme si právo na zrušit, zablokovat, upravit nebo pozastavit služby, pokud z jakéhokoli důvodu mimo kontrolu Společnosti nemohou být služby poskytovány podle plánu.
 4. Neručíme za správnost informací, správné fungování softwaru a služeb obsažených nebo nabízených na Webové stránce, implicitní nebo explicitní. Nezodpovídáme za žádné škody, škody nebo ztráty způsobené spoléháním na informace nebo jakýkoli jiný publikovaný subjekt nebo obsah dostupný na Webové stránce.
 5. Neneseme odpovědnost za škody nebo ztráty způsobené používáním nebo spoléháním se na obsah jakékoli webové stránky, na které Webová stránka odkazuje. Jakékoli hypertextové odkazy, služby, finanční prostředky a informace, které poskytujeme nebo zpřístupníme na Webové stránce, námi nejsou nijak kontrolovány. V souladu s tím neposkytujeme žádnou záruku, pokud jde o takové služby, finanční prostředky a informace patřící třetím stranám, a my v žádném případě neneseme odpovědnost za to, že používáte nebo se spoléháte na takové služby, obsah a informace.
 6. Prohlašujete, že nás osvobozujete od odpovědnosti za veškeré nároky, poplatky, škody, ztráty, náklady a výdaje vyplývající z Vašeho porušení těchto Podmínek použití.
 7. Neneseme žádnou odpovědnost za škody, neúspěchy nebo zpoždění při plnění povinností vyplývajících z těchto Podmínek použití, zejména za jakékoli neúmyslné akce nebo dohled z naší strany, který vyústil v získání částky nižší než Výhry, nezískaní Výhry nebo událost, kdy Provozovatel z jakéhokoli důvodu zrušil Vaše právo na příjem Výhry. Tímto se vzdáváte nároků a sporů v této věci. Vynakládáme také maximální úsilí, abychom se ujistili, že provádíme, zpracováváme a sbíráme Výhry bez problémů.
 8. Společnost nezaručuje nepřetržité a řádné fungování Webové stránky a jejích služeb.
 9. Vyvíjíme maximální úsilí, abychom se ujistili, že informace na Webové stránce jsou aktuální a bez chyb, i když mohou obsahovat chyby, za které neseme žádnou odpovědnost. Pokud jste si všimli chyby, žádáme Vás, abyste nás informovali a my ji co nejdříve opravíme.
 10. Výsledky Losování, jak jsou poskytnuty Provozovatelem, budou zveřejněny na Webové stránce poté, co budou zveřejněny Provozovatelem. Abychom předešli jakýmkoli pochybnostem, informujeme, že pouze závěrečné výsledky Losování, které odpovídají výsledkům poskytnutými Provozovatelem budou představovat základ pro Výhry spojené s Tiketem. V případě, že se výsledky zveřejněné na Webové stránce liší od výsledků publikovaných Provozovatelem, budou údaje poskytnuté Provozovatelem ty závazné.

8. Různé

 1. Společnost může předat nebo jiným způsobem změnit vlastnictví Webové stránky (částečně nebo v celku) na jakoukoli třetí osobu bez předchozího upozornění. Navíc Webová stránka a její služby mohou být provozovány subjekty třetích stran. Práva vyplývající z těchto Podmínek použití jsou neodcizitelná.
 2. Veškeré nároky nebo námitky týkající se Webové stránky nebo jejích služeb musí být Společnosti doručeny písemně prostřednictvím dostupných kontaktních prostředků (e-mail, kontaktní formulář), které poskytnou co nejvíce podrobností do 14 kalendářních dnů od výskytu události, která je základem pro daná tvrzení nebo námitky. Na všechny požadavky nebo námitky odpovídáme do 30 kalendářních dnů.
 3. Souhlasíte s tím, že obdržíte informace od společnosti elektronicky nebo prostřednictvím mobilním sítě. Kdykoli můžete ukončit přijímání oznámení o marketingu pomocí odkazu zrušit, který je součástí každé e-mailové zprávy, kterou Vám zasíláme, nebo kontaktováním prostřednictvím dostupných kontaktních prostředků: e-mail, telefon, kontaktní formulář.
 4. Tyto Smluvní podmínky spolu se Zásadami ochrany osobních údajů představují úplnou dohodu mezi Společností a Vámi.
 5. Tyto Smluvní podmínky spolu se Zásadami osobních údajů podléhají zákonům státu Curaçao. Tímto souhlasíte, že neodvolatelně podléháte výlučné jurisdikci soudů Curaçao za účelem vyřešení případných sporů souvisejících nebo potenciálně vyplývajících z používání Webové stránky a jejích služeb.
 6. Tyto Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů byly původně napsány v angličtině. V případě jakýchkoli nesrovnalostí nebo odchylek v rámci tohoto překladu od původního anglického znění je výhradně použitelná anglická verze.
 7. Neodmyslitelnými částmi těchto Podmínek použití jsou Znalost zákaznické politiky a Politika prevence praní špinavých peněz ve formě příloh těchto Podmínek použití.

9. Změny

V případě významných změn těchto Podmínek použití Vás o nich budeme informovat elektronicky zasláním zprávy na Vaši e-mailovou adresu, ačkoli si Společnost vyhrazuje právo provádět změny těchto Podmínekpoužití zcela diskrétním způsobem bez předchozí oznámení. Je Vaší výhradní odpovědností zajistit, zda byly provedeny změny těchto Podmínek použití nebo Zásad ochrany osobních údajů. Jakékoliv použití Webové stránky po provedení změn Podmínek použití nebo Zásad ochrany osobních údajů bude považováno za přijetí těchto změn.

10. Kontakt

Pokud máte jakékoli otázky nebo pochybnosti, kontaktujte nás dostupnými metodami (emailem, kontaktním formulářem, telefonemú.


 Znalost zákaznické politiky

Příloha 1 k Podmínkám použití RedFoxLottou

Význam Znalosti zákaznické politiky roste po celém světě, zejména u bank a jiných finančních institucí. Jejím účelem je zabránit krádeži, finančním podvodům, praní špinavých peněz a financování teroristických operací. Společnost uplatňuje politiku nulové tolerance pro podvody a využívá všechny dostupné metody předcházení podvodů. Jakákoli podezřelá aktivita námi bude zdokumentována a všechny účty, které se jí týkají, budou okamžitě uzavřeny. Všechny finanční prostředky na těchto účtech budou propadlé.

Prevence

Cílem společnosti je zajistit, aby citlivá data, která přijímá, například údaje o účtu a transakce, které provádíte, byly konzistentní a pravdivé. Využívá k tomu různé metody detekce bezpečnosti a podvodů. Ochrana elektronických transakcí vyžaduje poskytnutí určitých informací.

Po provedení Vaší první platby pomocí konkrétní platební karty si Společnost vyhrazuje právo požadovat po Vás předložení následujících dokladů:

 • Kopii (sken) platného pasu – strany s fotografií a podpisem;
 • Kopii (sken) platební karty, která byla použita při vkladu (přední část s viditelnými pouze posledními 4 čísly, zadní strana se zakrytým CVV kódem);
 • Kopie faktury za služby s osobními údaji a adresou bydliště;
 • Podepsaný seznam provedených transakcí.

Budete upozorněni na potřebu poskytnout tyto dokumenty elektronicky. Žádáme Vás, abyste co nejdříve předložili výše uvedené dokumenty, což Vám pomůže vyhnout se zpožděním při provádění vVašich transakcí. Neposkytnutí požadovaných dokumentů do 7 kalendářních dnů od obdržení informací může vést k pozastavení nebo smazání účtu v souladu s Podmínkami použití RedFoxLotto.

Do zprávy s odpovědí by měly být dokumenty přiloženy ve formátu JPG. Jiné formáty nebudou přijaty.

Společnost používá nejvyšší standardy zabezpečení a považuje všechny dokumenty za důvěrné. Všechny soubory, které obdržíme, jsou plně chráněny díky použití bezpečného šifrování při každém kroku ověřování.


Politika prevence praní špinavých peněz

Příloha 2 k Podmínkám použití RedFoxLottou

Společnost netoleruje praní špinavých peněz a naopak podporuje boj proti tomuto jevu. Za tímto účelem dodržujeme pokyny Společné řídící skupiny pro praní špinavých peněz (UK). Tato skupina je členem finanční akční skupiny (FATS), mezinárodní organizace, jejímž cílem je bojovat proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Společnost provádí zásady odrazování od praní špinavých peněz. Jeho cíle jsou:

 • Potvrzení, že klient má platný identifikační dokument;
 • Udržování registru s indetifikačními informacemi;
 • Ujištění se, zda nejsou klienti známými teroristy nebo nejsou podezřelí z teroristických vazeb tím, že ověří osobní údaje na odpovídajících seznamech;
 • Řádné monitorování transakcí klienta;
 • Nepřijímání hotovostních plateb, poštovních objednávek, transakcí prováděných prostřednictvím subjektů třetích stran, směnných kurzů nebo převodů Western Union.

International prevention of money laundering requires financial institutions to be aware of potential attempts of such actions and abuse that may occur on clients‘ accounts and introduce compatibility programs the purpose of which is deterring, exposing and reporting suspicious activity.

The above guidelines have been implemented in order to protect the Website and its clients.

OK