Podmienky používania

Tieto podmienky používania RedFoxLotto (ďalej len Podmienky používania) sa vzťahujú na webovú stránku redfoxlotto.com (ďalej len ako webová stránka) prevádzkovanou a spravovanou spoločnosťou White Lotto B.V., Fransche Bloemweg 4, Willemstad, Curacao. Spoločnosť licencovaná a regulovaná zákonom Curacao v rámci hlavného držiteľa licencie Curacao eGaming s licenčným číslom 8048/JAZ. Spoločnosť White Lto Limited (CY) (reg. číslo HE 413497) so sídlom na adrese Voukourestiou, 25 Neptun House, 1. poschodie, byt/kancelária 11, Zakaki, 3045, Limassol, Cyprus, koná ako zástupca v mene držiteľ licencie White Lotto B.V. (ďalej len ako spoločnosť).

Zobrazením, prehliadaním alebo používaním webových stránok akýmkoľvek spôsobom sa na vás vzťahujú nasledujúce podmienky používania, ako aj naše zásady ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte žiadame vás, aby ste prestali používať našu webovú stránku.

Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky týkajúce sa týchto Podmienok používania, žiadame vás aby ste nás kontaktovali prostredníctvom jedného z dostupných kontaktných prostriedkov (e-mail, telefón, kontaktný formulár).

1. Ďalšie definície

 • Lotéria – číselná hra v ktorej sa uskutočňuje žrebovanie.
 • Žrebovanie – žrebovanie určeného množstva čísel zo špecifického rozsahu štandardných čísel alebo štandardných a bonusových čísel v rámci konkrétnej lotérie. Ťahy sa uskutočňujú cyklicky v dňoch a hodinách, ktoré predtým stanovil prevádzkovateľ určitej lotérie.
 • Prevádzkovateľ – subjekt organizujúci žrebovanie v určitej lotérii.
 • Lístok – elektronický lístok na žrebovanie, ktorý si vyberiete z konkrétnej lotérie, ktorá obsahuje jednu alebo viac riadkov.
 • Riadok – Jediný súbor čísel, ktoré ste vybrali pre konkrétne žrebovanie lotérie. V závislosti od lotérie môže obsahovať iný počet a/alebo inú skupinu (iného rozsahu) pre štandardné a bonusové čísla (ak existujú).
 • Výhry – pozitívny výsledok pre konkrétny lístok, čo znamená výsledok pre ktorého výhru je požadovaná zhoda ktorá nastala medzi počtom čísel definovaných konkrétnou lotériou, a číslami vybratými vami a ťahom v žrebovaní (pre ktorý bol zakúpený lístok), zložených z čísel štandardných a bonusových (ak existujú) pre jeden alebo viac riadkov zahrnutých do konkrétneho lístka. Všetky dodatočné výhry za konkrétny lístok sa do výhier nezapočítavajú a sú majetkom spoločnosti.
 • Vklad – prostriedky uložené na vašom účte, ktoré sa neskôr použijú na nákup lístkov.
 • Účet – váš používateľský účet, ktorý má vaše finančné prostriedky, zakúpené lístky a vaše údaje ktoré mu boli pridelené.

2. Obmedzenia používania

Internetová stránka je zameraná na každú fyzickú osobu vo veku, ktorý mu legálne umožňuje používať ju podľa zákonov ktorým podlieha. Žiadame vás, aby ste webové stránky nepoužívali ak nespĺňate tieto kritériá, pretože by to mohlo mať za následok pozastavenie vášho účtu a trvalé odstránenie jeho údajov v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov a s odsekom 4.7 týchto Podmienok používania. Používaním webovej stránky a jej služieb potvrdzujete, že neporušujete žiadne zákony, ktorým v dôsledku používania webových stránok podliehate, ste duševne zdravý a máte plnú zodpovednosť za svoje konanie. Preberáte tiež zodpovednosť za to, či sa môžete zúčastniť alebo prebrať výhry zo žrebovaní na ktorých sa zúčastňujete. Vyhlasujete, že spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za overenie uvedených skutočností a na základe toho sa vzdávate možnosti aby ste na tomto základe podali akékoľvek nároky voči nám. Vyhlasujete, že chápete a akceptujete skutočnosť, že vám nemôžeme poskytnúť žiadne informácie, rady alebo záruky týkajúce sa právnych záležitostí.

3. Služby

 1. Táto webová stránka poskytuje služby nákupu, spracovania a ukladania lístkov na žrebovania ktoré si vyberiete a umiestnenia vkladov, ktoré sa neskôr použijú pri nákupe lístkob.
 2. Kúpené lístky sú spracované a zasielané tretím osobám, aby ich mohli fyzicky zakúpiť na oficiálnych predajniach konkrétnej lotérie alebo spracovať alternatívnou službou (v závislosti od konkrétnej lotérie alebo sumy jej aktuálnych výhier alebo podľa rozhodnutia spoločnosti), čo vám zaručuje výhody ktoré sú rovnaké ako pri fyzickom zakúpení lístka.
 3. Vzhľadom na charakter služby a skutočnosť, že je okamžite spracovaná, nie je možné upustiť od nákupu lístka. Kvôli tomu sú všetky dispozície nákupu lístkov konečné a nepodliehajú zrušeniu alebo vráteniu.
 4. Výška výhier je vždy v súlade s tými, ktoré oficiálne poskytuje operátor lotérie (po odpočítaní potenciálnych poplatkov) a prevedie sa na menu vášho účtu podľa aktuálneho výmenného kurzu bez toho, aby boli dotknuté odseky 3.5, 3.6 a 3.7. Dane, clá a iné platby môžu byť pokryté z výhier tak operátorom, ako aj spoločnosťou. Bez ohľadu na to ste povinný pokryť všetky dane, clá a iné platby súvisiace s preberaním výhier.
 5. Výhry až do výšky 2500 USD (vypočítané aktuálnym výmenným kurzom) sa automaticky ukladajú na váš účet. Výhry nad 2500 USD sa skúmajú jednotlivo a môžu byť uložené do vášho účtu ručne, alebo môžu vyžadovať vašu osobnú prezentáciu aby ste mohli prebrať výhru. Budete nami informovaný o všetkých postupoch. Súhlasíte tiež s tým, že vykonáte akékoľvek kroky a podáte akékoľvek doklady alebo podpíšete dohodu, ak ste povinný vybrať výhru.
 6. Výhry voľného typu Quick-Pick Ticket sú priradené k vášmu účtu na základe informácií, ktoré nám poskytol prevádzkovateľ a preto sa môžu zobraziť vo vašom účte s oneskorením.
 7. Týmto potvrdzujete, že vaše údaje (vrátane osobných údajov) môžu byť doručené prevádzkovateľovi a iným subjektom tretích strán, ak je potrebné získať výhry.
 8. Spoločnosť neponúka svoje vlastné číselné hry, lotérie sú organizované a spravované tretími stranami. Spoločnosť nie je priamo spojená so žiadnym z prevádzkovateľov. Akékoľvek odkazy na operátorov ktoré sú k dispozícii na webových stránkach, slúžia výlučne na informačné účely a neponúkajú služby konkrétneho operátora a nepredstavujú žiadnu afiliáciu k žiadnej z nich.
 9. Používaním služieb dostupných na webových stránkach vyhlasujete, že všetky finančné prostriedky, ktoré použijete na nákup lístkov alebo na zloženie vkladu, sú vo vlastníctve vás a nepochádzajú z krádeže alebo nie sú obmedzené alebo hlásené príslušným orgánom ako stratené.
 10. Cena za vstupenku obsahuje poplatok za služby poskytované na našich webových stránkach. Používaním tejto webovej stránky sa vzdávate akéhokoľvek práva na diskusiu, argumentáciu alebo uplatnenie nárokov vo vzťahu k vyššie uvedenej cene a potvrdzujete, že sa môže líšiť od oficiálnej ceny stanovenej prevádzkovateľom.
 11. Všetky vklady nákupu lístkov za konkrétne žrebovanie musia byť uskutočnené pred dátumom žrebovania a v hodinu uvedenú v tabuľke 1.1. Lehota na predloženie prevodov na nákup lístkov sa líši v závislosti od konkrétnej lotérie. Vyhradzujeme si právo zmeniť hodiny uvedené v tabuľke 1.1 v prípade, že prevádzkovateľ odloží dátum žrebovania čo je mimo našej kontroly. Odovzdanie nákupu lístkov medzi hodinou uvedenou v tabuľke 1.1 a hodinou žrebovania môže prebehnúť len pre ďalšie žrebovanie určitej lotérie, o čom budete výslovne informovaný počas nákupného procesu. Dátum zaúčtovania nákupu lístka sa považuje za dátum prijatia potvrdenia z platobnej brány, ktorú ste použili na uskutočnenie platby za lístok. V prípade, že dostaneme potvrdenie po dátume žrebovania a hodine uvedenej v tabuľke 1.1, vyhradzujeme si právo automaticky presunúť lístok na ďalšie žrebovanie lotérie, na ktorý bol lístok zakúpený.
  Tabuľka 1.1. uzatváracie hodiny Lotérie.
  Lotéria Uzátváracie hodiny Časová zóna
  Eurojackpot 18:30 Európa/Helsinki
  EuroMilióny 19:00 Europe/Paríž
  Mega Milióny 21:45 Amerika/New York
  Poľská Lotéria 20:40 Európa/Varšava
  Powerball 21:00 Amerika/New York
  SuperEnalotto 18:30 Európa/Rím
  UK Lotéria 18:30 Európa/Londýn
 12. V prípade zriedkavých a neúmyselných chýb v softvéri webových stránok alebo iných porúch, ktorých výsledkom nie je zakúpenie lístka podľa vašej voľby, Spoločnosť kompenzuje neuskutočnený nákup v podobe lístka na iné žrebovanie rovnakej alebo inej lotérie alebo vráti náklady na nákup lístkov vo forme dodatočných finančných prostriedkov vo forme vkladu. Zodpovednosť Spoločnosti je obmedzená len na sumu vašich nákladov na nákup lístka.
 13. V rámci jednej objednávky môžete zakúpiť maximálne 20 lístkov, zatiaľ čo celková čiastka objednávky nesmie prekročiť 1000 €. V rámci jedného lístka si môžete zakúpiť najviac 25 riadkov.
 14. Účasť na žrebovaní (nákupom lístka) podlieha týmto Podmienkam používania, ako aj právnym predpisom, podmienkam a pravidlám, ktorým podlieha organizácia lotérie prevádzkovateľom.
 15. V prípade, že akékoľvek chyby budú mať za následok neoprávnené poskytnutie výhier pre vás alebo zvýšenie existujúcich výhier, nebudete mať nárok na tieto výhry. Spoločnosť okamžite informujete o takomto výskyte a vrátite nesprávne vypočítané výhry (na vašom účte) spoločnosti (podľa ich pokynov), alebo Spoločnosť môže sama stiahnuť sumu rovnajúcu sa týmto výnosom z Vášho účtu.

4. Vedenie účtu

 1. Aby ste mohli využívať služby poskytované prostredníctvom webových stránok, musíte účet vytvoriť úspešným odovzdaním registračného procesu.
 2. Na úspešné absolvovanie procesu registrácie je potrebné mať e-mailový účet. Ak chcete plne aktivovať účet, musíte kliknúť na aktivačný odkaz ktorý vám pošleme na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli počas procesu registrácie. Účet môžete používať bez úplnej aktivácie, hoci niektoré z funkcií webovej stránky nemusia byť k dispozícii.
 3. Vytvorením účtu vyhlasujete, že podrobné informáci, ktoré poskytnete počas procesu registrácie a aktualizácie, sú pravdivé a správne a v prípade akýchkoľvek zmien ich správne aktualizujete. Tiež vyhlasujete, že neposkytnete a neuvediete svoj účet tretím osobám a subjektom pod hrozbou pozastavenia alebo vymazania účtu.
 4. Vyhlasujete, že budete používať webové stránky a ich služby s dobrými úmyslami voči Spoločnosti a ostatným používateľom webových stránok.
 5. Na webových stránkach môžete mať iba jeden účet. Tiež vyhlasujete, že ste predtým než bol pozastavený alebo vymazaný nemali aktívny účet. V prípade, že tieto požiadavky nesplníte Spoločnosť si vyhradzuje právo pozastaviť alebo odstrániť všetky účty, ktoré vlastníte.
 6. Spoločnosť si vyhradzuje právo požadovať kedykoľvek ďalšie informácie a dokumenty, ktoré potvrdzujú vašu totožnosť. Váš účet môže byť pozastavený až do splnenia uvedených požiadaviek.
 7. Spoločnosť si vyhradzuje právo okamžite pozastaviť účet alebo zablokovať prístup na webovú stránku bez uvedenia dôvodu.
 8. Upozorníme vás na pozastavenie vášho účtu prostredníctvom e-mailu odoslaného na adresu uvedenú v profile účtu.
 9. Máte právo odvolať sa na pozastavenie svojho účtu do 14 kalendárnych dní tým, že odpoviete na náš e-mail s oznámením o pozastavení účtu.
 10. Spoločnosť si vyhradzuje právo odstrániť pozastavený účet, ak nesplníte požiadavky na odblokovanie, ktoré sme vám poslali do 30 kalendárnych dní od jeho pozastavenia, alebo ak nedostaneme vaše odvolanie.
 11. Na odvolania odpovedáme do 30 kalendárnych dní. V prípade zápornej odpovede na odvolanie môže byť váš účet odstránený po uplynutí 30 kalendárnych dní od preskúmania odvolania. V prípade kladnej odpovede na odvolanie bude váš účet odblokovaný do 48 hodín.
 12. V prípade trvalého pozastavenia (trvajúceho dlhšie ako 60 kalendárnych dní) alebo vymazania účtu bude vklad vrátený prostriedkom dohodnutým medzi Vami a spoločnosťou až do výšky finančných prostriedkov zákonne prevedených na účet bez vplyvu k odseku 5.2.
 13. Spoločnosť si vyhradzuje právo nevyplatiť výhry priradené k pozastavenému alebo vymazanému účtu, ak boli lístky ktoré obsahujú výhry zakúpené v rozpore s platnými Podmienkami používania. Uvedené výhry budú zaistené spoločnosťou. Rozhodnutie o záchrane výnosov spoločnosťou je konečné a voči nemu nie je k dispozícii žiadny opravný prostriedok.
 14. Vyhlasujete, že budete plne spolupracovať so spoločnosťou a poskytnete jej všetku potrebnú dokumentáciu úplne a s dobrými úmyslami, najmä s cieľom overiť účet a prevziať výhru.
 15. Vyhlasujete, že ste zodpovedný za účtovanie a platenie daní a všetkých ďalších platieb stanovených vládou alebo inými zákonodarnými organizáciami vo vašej krajine, miestom pobytu alebo bydliskom, ktorých platba je nevyhnutná ak používate webovú stránku (vrátane, ale nie výhradne obmedzená na poplatky za výhru). Beriete však na vedomie a súhlasíte s tým, že Spoločnosť môže odložiť výber prostriedkov z Vkladu a zaplatiť všetky potrebné výdavky, platby a dane požadované zákonom, ktoré súvisia s vaším účtom, ako aj pokrytie dodatočných platieb a nákladov súvisiacich s nákupom lístkov a vkladov z čerpaných finančných prostriedkov.
 16. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo akcie vyplývajúce z neoprávneného prístupu k vášmu účtu pomocou prístupových údajov vášho účtu (e-mail a heslo). Ste tiež povinný oznámiť Spoločnosti akékoľvek podozrenie z neoprávneného prístupu na váš účet.
 17. Vyhlasujete, že nebudete vykonávať žiadne operácie spätného odúčtovania ani rušiť žiadne platby, ktoré ste vykonali vo vzťahu k službám a budete kompenzovať spoločnosť za akékoľvek straty, náklady alebo škody spôsobené tým že ste takéto akcie podnikli a v takom prípade zaplatíte všetky výsledné záväzky voči spoločnosti.
 18. Vyhlasujete, že účet nebudete používať ani sprístupňovať tretím stranám na nelegálne účely určené na podvody, pranie špinavých peňazí alebo akékoľvek iné nežiaduce kroky a nebudete sa pokúšať osobne alebo prostredníctvom tretích strán porušiť bezpečnosť, získať zdrojový kód, upravovať alebo vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie webovej stránky alebo spoločnosti vrátane infraštruktúry a zamestnancov.
 19. V prípade porušenia vyššie uvedeného vyhlásenia je spoločnosť oprávnená odhaliť všetky informácie a údaje týkajúce sa účtu príslušným orgánom, pozastaviť alebo vymazať účet, ako aj zabaviť všetky finančné prostriedky na účte vrátane vkladu a výhier, zatiaľ čo Spoločnosť nevylučuje, aby podnikla iné činnosti, ktoré nie sú uvedené v týchto Podmienkach používania.
 20. Oprávňujete spoločnosť sprístupniť vaše údaje a oznámiť príslušným orgánom, poskytovateľom internetových služieb, bankám, spoločnostiam pôsobiacim v oblasti platobných kariet, poskytovateľom elektronických platobných služieb alebo iným finančným inštitúciám akékoľvek podozrivé, protiprávne, podvodné alebo nevhodné kroky ktoré ste urobili vy, alebo vykonali pomocou účtu a budete plne spolupracovať so spoločnosťou aby ste prešetrili a odhalili takéto akcie.
 21. Spoločnosť odškodníte a vzdáte všetky nároky voči spoločnosti v súvislosti so všetkými požiadavkami, predvolaniami, povinnosťami, škodami, stratami, nákladmi a výdavkami vrátane právnych poplatkov, ktoré vyplývajú z porušenia týchto Podmienok používania akýmkoľvek spôsobom alebo akýchkoľvek iných povinností vyplývajúcich z používania účtu.
 22. Týmto súhlasíte, že spoločnosť White Lto Limited (CY) (reg. číslo HE 413497) so sídlom na adrese Voukourestiou, 25 Neptun House, 1. poschodie, Byt/kancelária 11, Zakaki, 3045, Limassol, Cyprus, je zodpovedná za kreditnú kartu a spracovanie platieb. Ak chcete používať Služby a umiestniť Vstup do hry, budete musieť Spoločnosti poskytnúť podrobnosti o spôsobe platby a/alebo prevode finančných prostriedkov na váš Používateľský účet („Kredity Play“) akýmkoľvek spôsobom určeným Spoločnosťou. Ak prevediete prostriedky na svoj Užívateľský účet, tieto prostriedky budú vložené na Váš Užívateľský účet po skutočnom prijatí prostriedkov Spoločnosťou. Minimálne a maximálne limity sa môžu uplatňovať v súvislosti s prevodom finančných prostriedkov do a z vášho Používateľského účtu v závislosti od vašej histórie v Spoločnosti, spôsobu vkladu, overenia ID a iných faktorov, ktoré určí výhradne Spoločnosť. Spoločnosť odpočíta váš používateľský účet a/alebo váš platobný prostriedok v čase, keď zadáte žiadosť o zadanie Vstupu do hry prostredníctvom webovej stránky.

5. Výbery

 1. Prostredníctvom svojho účtu môžete poslať požiadavku na výber.
 2. Vkladové prostriedky, ktoré pochádzajú z vašich platieb umiestnených prostredníctvom zvoleného spôsobu platby, môžu byť stiahnuté iba prostredníctvom rovnakého spôsobu platby bez toho, aby boli dotknuté odseky 5.4 a 5.5.
 3. Vkladové prostriedky, ktoré pochádzajú z výhier, môžu byť stiahnuté ľubovoľnou metódou ktorú si vyberiete, bez toho, aby boli dotknuté body 5.4 a 5.5.
 4. Zrušenie výberu pomocou platobných kariet môže byť vykonané iba na sumu finančných prostriedkov zaplatených s použitím konkrétnej platobnej karty.
 5. Spoločnosť vynaloží maximálne úsilie na výber finančných prostriedkov prostredníctvom preferovaného spôsobu platby. V prípade, že výber vybranej metódy nie je možný, finančné prostriedky budú stiahnuté bankovým prevodom alebo inou metódou dohodnutou medzi vami a spoločnosťou.
 6. Minimálna výška výberu je 10 EUR.
 7. Spoločnosť neúčtuje žiadne poplatky za výber finančných prostriedkov, aj keď môžu vzniknúť náklady a poplatky od subjektov tretích strán. Všetky platby tohto druhu budú kryté zo stiahnutých finančných prostriedkov.
 8. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť stiahnutie finančných prostriedkov v prípade podozrenia (podľa hlasu spoločnosti) že ste mohli podniknúť alebo vykonať akcie uznané za podvod, porušenie existujúceho zákona alebo iným spôsobom porušenie záujmov spoločnosti alebo akékoľvek iné pochybnosti. Spoločnosť môže v takýchto prípadoch uskutočniť alebo podporiť akékoľvek vyšetrovanie v tejto oblasti (vrátane, nie však výlučne sprístupnením všetkých informácií, vrátane osobných údajov, všetkým subjektom tretích strán, ak Spoločnosť bude považovať za vyžadujúce tieto informácie), zatiaľ čo súhlasíte so spoluprácou a podporou všetkých krokov podniknutých spoločnosťou v tejto oblasti.

6. Duševné vlastníctvo

 1. Webová stránka, jej obsah a funkcie sú majetkom spoločnosti a sú plne chránené príslušnými medzinárodnými zákonmi o autorských právach a inými zákonmi o duševnom vlastníctve.
 2. Všetky autorské práva súvisiace s webovou stránkou a všetok jej obsah a služby sú výlučným vlastníctvom spoločnosti (bez toho aby boli dotknuté odseky 6.6).
 3. Je zakázané používať práva uvedené v odseku 6.2 bez písomného súhlasu spoločnosti.
 4. RedFoxLotto je ochranná známka vlastnená spoločnosťou a akékoľvek jej používanie bez súhlasu spoločnosti je zakázané a predstavuje porušenie práv spoločnosti.
 5. Všetok obsah dostupný na webových stránkach je určený len na osobné účely. Akékoľvek iné použitie je zakázané a preberáte plnú zodpovednosť za akékoľvek škody, náklady a výdavky, ktoré by mohli vyplynúť z jej používania spôsobom, ktorý nie je povolený v týchto Podmienkach používania.
 6. Všetky logá a metódy platieb sú majetkom vhodných subjektov, ktoré ich spravujú. Webová stránka a spoločnosť nie sú v žiadnom prípade prepojené s týmito subjektmi.

7. Obmedzenie zodpovednosti

 1. Nezodpovedáme za porušenie zákona, zanedbanie, dohľad, stratu, stratu dát alebo akúkoľvek škodu spôsobenú priamo alebo nepriamo od vás prostredníctvom webovej stránky, jej služieb alebo porušovania týchto Podmienok používania. Spoločnosť vynaloží maximálne úsilie, aby zabránila chybnému fungovaniu webovej stránky, hoci v prípade akýchkoľvek porúch si spoločnosť vyhradzuje právo zrušiť alebo pozastaviť prístup k službám, ktoré nefungujú správne.
 2. Nezodpovedáme za žiadne chyby, zanedbanie, prerušenie, odstránenie, chybu alebo oneskorenie prenosu, poruchy komunikačných liniek, krádež, poškodenie, neoprávnený prístup, zmenu údajov, informácií alebo akúkoľvek nepriamu alebo priamu vyššie uvedenú spôsobenú škodu. Nezodpovedáme za žiadne technické problémy poskytovateľov komunikačných služieb, nesprávne fungovanie systémov, počítačov, serverov alebo poskytovateľov, nesprávne fungovanie počítačového vybavenia, softvéru alebo preťaženia internetu v súvislosti s akoukoľvek webovou stránkou.
 3. Vyhradzujeme si právo zrušiť, zablokovať, upraviť alebo pozastaviť služby, ak z akéhokoľvek dôvodu mimo spoločnosti nemôže byť služba poskytovaná podľa plánu.
 4. Neposkytujeme žiadnu záruku za správnosť informácií, správne fungovanie softvéru a služieb obsiahnutých alebo ponúkaných na webových stránkach, implicitných alebo explicitných. Nezodpovedáme za žiadne škody alebo straty spôsobené spoliehaním sa na informácie alebo akékoľvek iné publikované subjekty alebo obsah dostupný na webových stránkach.
 5. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty spôsobené v dôsledku používania alebo spoliehania sa na obsah akejkoľvek webovej stránky, na ktorej web obsahuje hypertextové odkazy. Všetky hypertextové odkazy, služby, finančné prostriedky a informácie, ktoré poskytujeme alebo sprístupňujeme na webovej stránke, nie sú nijakým spôsobom riadené. V súlade s tým neposkytujeme žiadnu záruku v súvislosti s týmito službami, finančnými prostriedkami a informáciami, ktoré patria tretím stranám a my nie sme žiadnym spôsobom zodpovední za to, že používate alebo sa spoliehate na takéto služby, obsah a informácie.
 6. Vyhlasujete, že nás oslobodíte od zodpovednosti za všetky požiadavky, poplatky, škody, straty, náklady a výdavky vyplývajúce z porušenia týchto Podmienok používania.
 7. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody, neúspechy alebo oneskorenia pri plnení povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok používania, najmä za akékoľvek neúmyselné akcie alebo dohľad z našej strany, ktorý vyústil do získania sumy nižšej ako je výhra, neprijatia výhier alebo udalosti, ktorá spôsobila prevádzkovateľovi zrušenie vášho práva na získanie výhier z akéhokoľvek dôvodu. Týmto sa vzdávate akýchkoľvek nárokov a sporov v tejto veci. Taktiež vynakladáme maximálne úsilie, aby sme zabezpečili že vykonávanie, spracovanie a zhromažďovanie výhier bude bez problémov.
 8. Spoločnosť nezaručuje neprerušené a riadne fungovanie webovej stránky a jej služieb akýmkoľvek spôsobom.
 9. Vyvíjame maximálne úsilie aby sme zabezpečili, že informácie na webových stránkach sú aktuálne a bezchybné, aj keď môžu obsahovať chyby za ktoré neručíme. Ak ste si všimli chybu žiadame Vás, aby ste nás upozornili a čo najskôr to napravíme.
 10. Výsledky žrebovania, ako ich poskytne prevádzkovateľ, budú zverejnené na webovej stránke po tom, čo ich poskytne prevádzkovateľ. Aby sme predišli akýmkoľvek pochybnostiam, informujeme, že len záverečné výsledky žrebovania, v súlade s tým, ktoré poskytuje poskytovateľ, budú tvoriť základ pre výhry viazané na lístok. V prípade, že sa výsledky publikované na webových stránkach líšia od výsledkov uverejnených prevádzkovateľom, tie, ktoré poskytol prevádzkovateľ budú záväzné.

8. Zmiešané

 1. Spoločnosť môže odovzdať alebo iným spôsobom zmeniť vlastníctvo webovej stránky (čiastočne alebo úplne) na akúkoľvek tretiu stranu bez predchádzajúceho upozornenia. Webová stránka a jej služby môžu byť navyše prevádzkované subjektmi tretích strán. Práva vyplývajúce z týchto Podmienok používania sú neodcudziteľné.
 2. Akékoľvek reklamácie alebo námietky súvisiace s webovou stránkou alebo jej službami musia byť doručené Spoločnosti písomne prostredníctvom dostupných kontaktných prostriedkov (e-mail, kontaktný formulár) poskytujúcich čo najviac informácií v priebehu 14 kalendárnych dní od výskytu udalosti, ktorá je základom tvrdení alebo námietok. Na všetky reklamácie alebo námietky odpovedáme do 30 kalendárnych dní.
 3. Súhlasíte, že budete dostávať informácie od spoločnosti elektronicky alebo prostredníctvom celulárnej siete. Môžete ukončiť prijímanie upozornení súvisiacich s marketingom kedykoľvek pomocou odkazu na zrušenie, ktorý je súčasťou každej odoslanej e-mailovej správy, alebo kontaktovaním nás prostredníctvom dostupných kontaktných prostriedkov: e-mail, telefón, kontaktný formulár.
 4. Tieto Podmienky používania spolu so Zásadami ochrany osobných údajov predstavujú celú dohodu medzi Spoločnosťou a Vami.
 5. Tieto Podmienky používania spolu so Zásadami ochrany osobných údajov podliehajú zákonu Curaçao. Týmto súhlasíte, že neodvolateľne podliehate výhradnej jurisdikcii súdov Curaçao s cieľom vyriešiť akékoľvek spory týkajúce sa alebo potenciálne vyplývajúce z používania webovej stránky a jej služieb.
 6. Tieto Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov boli pôvodne napísané v angličtine. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo nezrovnalostí medzi významom tohto prekladu a pôvodnou anglickou verziou je výlučne uplatniteľná verzia v anglickom jazyku.
 7. Neoddeliteľnými súčasťami týchto Podmienok používania sú Poznajte svoju zákaznícku politiku a Politika prevencie prania špinavých peňazí vo forme príloh k týmto Podmienkam používania.

9. Zmeny

V prípade výrazných zmien týchto Podmienok používania vás o nich budeme informovať elektronicky zaslaním správy na vašu e-mailovú adresu, aj keď Spoločnosť si vyhradzuje právo vykonať zmeny týchto Podmienok používania úplne diskrétnym spôsobom bez predchádzajúceho oznámenia. Je vašou výlučnou zodpovednosťou sledovať, či boli vykonané zmeny týchto Podmienok používania alebo Zásad ochrany osobných údajov. Akékoľvek používanie webových stránok po vykonaní zmien Podmienok používania alebo Zásad ochrany osobných údajov sa bude považovať za prijatie týchto zmien.

10. Kontakt

Ak máte nejaké otázky alebo pochybnosti, kontaktujte nás prostredníctvom dostupných kontaktných prostriedkov (e-mail, kontaktný formulár, telefón).

Poznajte svoju zákaznícku politiku

Príloha 1 k Podmienkam používania RedFoxLotto

Znalosť vašich zákazníckych zásad robí na celom svete význam, najmä pre banky a iné finančné inštitúcie. Jeho cieľom je predchádzať krádežiam, finančným podvodom, praniu špinavých peňazí a financovaniu teroristických operácií. Spoločnosť má politiku nulovej tolerancie pre podvody a využíva všetky dostupné metódy na predchádzanie podvodom. Akékoľvek podozrivé aktivity zdokumentujeme a všetky s tým súvisiace účty sa ihneď uzavrú. Všetky finančné prostriedky na takýchto účtoch prepadnú.

Prevencia

Spoločnosť si kladie za cieľ zabezpečiť, aby citlivé údaje ktoré dostáva, ako sú údaje o účtoch a transakcie, ktoré vykonávate, boli konzistentné a pravdivé, a to pomocou rôznych metód detekcie bezpečnosti a podvodu. Ochrana vašich elektronických transakcií vyžaduje, aby ste poskytli určité informácie.

Po prvej platbe s konkrétnou platobnou kartou si spoločnosť vyhradzuje právo požadovať od vás nasledujúce dokumenty:

 • Kópia (naskenovaná) platného pasu s fotografiou a podpisom;
 • Kópia (naskenovaná) platobnej karty ktorá bola použita na vykonanie vkladu (vpredu s viditeľnými iba poslednými 4 číslicami, zadná strana s kódom CVV je skrytá);
 • Kópia faktúry / dokladu za prenájom, nájom alebo komunálne služby s osobnými údajmi a adresou bydliska;
 • Podpísaný zoznam uskutočnených transakcií.

Budete informovaný o potrebe poskytnúť dokumenty elektronicky. Žiadame vás, aby ste vyššie uvedené dokumenty doručili čo najskôr, čo vám pomôže vyhnúť sa oneskoreniu pri uskutočňovaní vašich transakcií. Nesplnenie požadovaných dokumentov do 7 kalendárnych dní od prijatia informácií môže mať za následok pozastavenie alebo vymazanie účtu v súlade s Podmienkami používania RedFoxLotto.

Dokumenty vo formáte JPG by mali byť pripojené k spätnej správe. Žiadny iný formát nebude prijatý.

Spoločnosť používa bezpečnostné štandardy najvyššej kvality a považuje všetky dokumenty za dôverné. Všetky súbory ktoré dostaneme, sú plne chránené s použitím bezpečnej úrovne šifrovania v každom kroku overovania.


Politika prevencie prania špinavých peňazí

Príloha 2 k Podmienkam používania RedFoxLotto

Spoločnosť netoleruje pranie špinavých peňazí a podporuje boj s týmto javom. Na tento účel dodržujeme pokyny Spoločnej riadiacej skupiny pre pranie špinavých peňazí (UK). Uvedená skupina je členom Financial Action Task Force (FATS), medzinárodného subjektu, ktorého cieľom je boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Spoločnosť má politiku odrádzania od prania špinavých peňazí. Jej ciele sú:

 • Uistenie, že klient má platný identifikačný dokument;
 • Vedenie registra identifikačných informácií;
 • Zisťovanie, či klienti nie sú známi teroristi alebo nie sú podozriví z teroristických spojení tým, že kontrolujú osobné údaje s príslušnými zoznammi;
 • Dôkladne sledovanie transakcií klientov;
 • Nepríjmanie hotovostných platieb, poštových poukážok, transakcií uskutočňovaných prostredníctvom subjektov tretích strán, výmenných kurzov alebo prevodov cez Western Union.

Medzinárodná prevencia prania špinavých peňazí vyžaduje, aby si finančné inštitúcie boli vedomé potenciálnych pokusov o takéto činy a zneužitia, ktoré sa môžu vyskytnúť na účtoch klientov, a zaviesť programy kompatibility, ktorých účelom je odrádzať, odhaľovať a oznamovať podozrivú činnosť.

Uvedené pokyny boli implementované s cieľom chrániť webové stránky a ich klientov.

OK