Set For Life (UK)

Учествувајте во Set for life лото онлајн

4.150.663 €

Минимум редови за оваа лотарија е 3.

Одберете 5 броеви and 1 Life Ball number ОК Се обработува...
Одберете 5 броеви and 1 Life Ball number ОК Се обработува...
Одберете 5 броеви and 1 Life Ball number ОК Се обработува...
Одберете 5 броеви and 1 Life Ball number ОК Се обработува...
Одберете 5 броеви and 1 Life Ball number ОК Се обработува...
Сума:

поставен за живот на Интернет

Британската “Set for life” лотарија е различна од повеќето други лотарии. Ако освоите главна награда или награда од второ ниво, наместо фиксна сума, добивате месечни исплати.

Првата награда значи месечни исплати од £10.000 во следнтие 30 години, втората награда значи исти £10.000 секој месец една година.

Како да играте “Set for life” онлајн

Откако ќе направите сметка на нашиот сајт, само одете во лотаријата и одберете 5 броеви помеѓу 1 и 47, потоа еден “life ball” број помеѓу 1 и 10.