SuperEnalotto

سوپر Enalotto ایتالیایی

‎€۴۰٬۴۰۰٬۰۰۰

حداقل تعداد لاین ها برای بخت آزمایی 2 می باشد.

مجموع:

چگونه سوپر Enalotto را بازی کنیم؟

قوانین اصلی این لاتاری ایتالیایی بسیار ساده است. شما 6 عدد را بین 1 تا 90 کنید، بلیت را تهیه می کنید و سپس تمام نتخاب می کاری باید کنید این است که صبر کنید تا اعداد قرعه کشی شوند.

شانس برنده شدنتان را افزایش دهید

سوپرنالوتو به صورت آنلاین بازی کند

به صورت آماری، بیش از 70% از قیمت لاتاری با عددهای بزرگتر برنده می شوند. همه تاریخ تولدشان را انتخاب می کنند، بنبراین نتایج قرعه کشی بسیار اعداد کوچکتری خواهند بود، برنده های خواهد داشت و مبلغ برنده شدن کاهش می یابد. بنابراین بیشتری وجود اگر می خواهید مطمئن شوید که جک پات سوپر Enalotto و جایزه اش را با دیگران شریک نمی شوید، اعداد بالای 31 را برای بلیت خود انتخاب کنید.