نتایج پاوربال

2
20
22
26
47
21
جکپات تخمین زده شده: ‎$۱۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰
ردیف مطابقت با
X
+
X
برندگان پرداخت هر برنده
جایزه #1 I مطابقت با
X
X
:
5+ 1
برندگان:   ۰ پرداخت هر برنده:   ‎$۰٫۰۰
جایزه #2 II مطابقت با
X
X
:
5+ 0
برندگان:   ۰ پرداخت هر برنده:   ‎$۰٫۰۰
جایزه #3 III مطابقت با
X
X
:
4+ 1
برندگان:   ۸ پرداخت هر برنده:   ‎$۵۰٬۰۰۰٫۰۰
جایزه #4 IV مطابقت با
X
X
:
4+ 0
برندگان:   ۲۷۵ پرداخت هر برنده:   ‎$۱۰۰٫۰۰
جایزه #5 V مطابقت با
X
X
:
3+ 1
برندگان:   ۵۲۵ پرداخت هر برنده:   ‎$۱۰۰٫۰۰
جایزه #6 VI مطابقت با
X
X
:
3+ 0
برندگان:   ۱۵٬۷۲۵ پرداخت هر برنده:   ‎$۷٫۰۰
جایزه #7 VII مطابقت با
X
X
:
2+ 1
برندگان:   ۱۰٬۶۷۱ پرداخت هر برنده:   ‎$۷٫۰۰
جایزه #8 VIII مطابقت با
X
X
:
1+ 1
برندگان:   ۸۰٬۹۵۵ پرداخت هر برنده:   ‎$۴٫۰۰
جایزه #9 IX مطابقت با
X
X
:
0+ 1
برندگان:   ۱۹۲٬۳۱۷ پرداخت هر برنده:   ‎$۴٫۰۰
جمع کل: برندگان کل:   ۳۰۰٬۴۷۶ :   ‎$۱٬۷۵۷٬۸۶۰٫۰۰

شما اینجا می توانید نتایج رایج ترین لاتاری دنیا را چک کنید. هر کسی که اعداد مورد نیاز را در بلیت خود داشته باشد یک مولتی میلیاردر است. همین طور شما می توانید شماره های برنده قرعه کشی های قبلی را در آرشیو ببینید.

جک پات پاوربال

نتایج قرعه کشی

جک پات پاوربال از حداقل 40 میلیون دلار شروع می شود، اما رکوردی که وجود دارد در عدد اعجاب انگیز 1 میلیارد و 500 میلیون دلار است. شم به سختی می توانید این میزان پول را تصور کنید، اما کسی واقعاً این قدر پول را برده است.

جوایز پاوربال و برندگان پاوربال

در پاوربال 9 دور وجود دارد. صدها هزار بازیکن در هر قرعه کشی برنده می شوند. جدول بالا برنده ها را نشان می دهد.

اعدادی که در پاوربال بیشتر از قرعه در می آیند

برنده لاتاری Powerball

استراتژی شما زمانی که اعداد را انتخاب می کنید چیست ؟ بعضی بازیکن ها همیشه اعداد شخصی خود را انتخاب می کنند و بعضی دیگر آنها که کمتر رایج است یا آنها که رایج تر است را انتخاب می کنند. اعداد داغ در پاوربال اینها هستند : 8، 26، 22، 23 و 36 . اعدادی هم که کمتر انتخب می شوند اینها هستند: 15، 51، 37، 47، 12، 4 و 24 .